Download  Print this page

Advertisement

Funcţii de bază
Dacă porniţi miniTek iar bateria este goală, LED-ul lumi-
nează intermitent rapid în roşu timp de 3 secunde, apoi
se stinge.
Purtarea miniTek
Purtaţi miniTek la o distanţă nu mai mare de 60 cm (24

inch) de instrumentele auditive.
Utilizaţi şnurul sau clema pentru a purta miniTek.

Pornirea/oprirea miniTek
Apăsaţi

porni miniTek.
Toate LED-urile luminează timp de 3 secunde, apoi
rămâne aprins doar LED-ul de alimentare.
Apăsaţi

opri miniTek.
Toate LED-urile luminează timp de 3 secunde, apoi se
sting încet.
74
timp de aproximativ 3 secunde pentru a
timp de aproximativ 3 secunde pentru a

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: