Download  Print this page

Advertisement

În unele ţări există restricţii privind utilizarea echi-
pamentelor fără fir (wireless).
Consultaţi autorităţile locale pentru informaţii

suplimentare.
În cazul în care instrumentele auditive pot fi

controlate de telecomanda unei alte persoane,
vă rugăm returnaţi telecomanda şi instrumente-
le auditive audiologului dumneavoastră.
AVERTISMENT
Pericol de explozie în spaţii umplute cu gaz!
Nu utilizaţi instrumentele auditive şi telecoman-

da în zone în care există pericol de explozii (de
ex. exploatări miniere).
AVERTISMENT
Pericol de strangulare atunci când şnurul este
prins, de exemplu, în componentele mecanice
mobile ale echipamentelor.
Utilizaţi doar şnurul separabil furnizat. Acesta se

va detaşa automat atunci când este prins într-o
componentă.
Nu utilizaţi şnurul pentru copiii cu vârsta sub 12

ani.
Note generale privind siguranţa
EN
HU
RO
FR
DE
AR
71

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: