Download  Print this page

Advertisement

Az adó használata
Az adót csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugóval az

áramforráshoz vagy rendszeresen töltse fel.
A mellékelt kábelek egyikével csatlakoztassa az adót a

külső eszközhöz (lásd az előző oldalon található ábrát).
Az adó a be-/kikapcsoló gombbal kapcsolható be.

Az adón található LED kéken villog, miközben kapcsola-
tot keres az adott miniTek készülékkel.
A mellékelt ragasztószalaggal rögzítse az adót egy

megfelelő helyre.
Nyomja a

miniTek bekapcsolásához.
Hangforrás manuális váltásához nyomja meg a miniTek

készüléken lévő
című fejezet „Hangforrás módosítása" című táblázatát).
villog, mialatt a miniTek keresi a kapcsolatot, majd
a kapcsolat létrejöttével folyamatosan világít.
Az adón található LED kéken világít, ha létrejött a
kapcsolat.
A miniTek a
soron következő rendelkezésre álló hangforrásra vált át az
„Alapfunkciók" című fejezet „Hangforrás módosítása" című
táblázatának megfelelően.
54
gombot körülbelül 3 másodpercig a
gombot (lásd az „Alapfunkciók"
gomb minden egyes megnyomásakor a

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: