Download  Print this page

Advertisement

Note generale privind siguranţa
AVERTISMENT
Pericol de sufocare cauzat de componente mici.
Nu lăsaţi bateriile, piesele mici şi telecomanda

la îndemâna copiilor.
În cazul ingerării, adresaţi-vă imediat unui me-

dic sau unui spital.
Această telecomandă auditiv nu este destinat

copiilor cu vârsta sub 36 de luni sau persoanelor
cu dizabilităţi psihice.
NOTĂ
Vă rugăm să vă asiguraţi că fişa de alimentare este
uşor accesibilă pentru a putea fi deconectată de la
sursa de alimentare dacă este necesar.
72

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: