Download  Print this page

Alte Dispozitive Compatibile Bluetooth - Siemens miniTek User Manual

Hide thumbs
Also See for miniTek
User manual - 360 pages
Manual - 236 pages
Owner's manual - 164 pages

Advertisement

Alte dispozitive compatibile Blue-
tooth
Consultaţi Ghidul de utilizare al dispozitivului

conectat pentru informaţii mai detaliate privind
conectarea dispozitivelor prin Bluetooth.
Împerecheaţi dispozitivul compatibil Bluetooth (de

exemplu, mp3 player, laptop) cu miniTek (consultaţi
secţiunea „Împerechere" din capitolul „Bluetooth").
Iniţiaţi transmisia audio pe dispozitivul dumneavoastră

compatibil Bluetooth.
Acum puteţi auzi sunete de la dispozitiv prin instrumente-
le dumneavoastră auditive prin Bluetooth.

Alte dispozitive compatibile Bluetooth

EN
HU
RO
FR
DE
AR
81

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: