Download  Print this page

Bluetooth De - Siemens miniTek User Manual

Hide thumbs
Also See for miniTek
User manual - 360 pages
Manual - 236 pages
Owner's manual - 164 pages

Advertisement

Bluetooth
A Bluetooth vezeték nélküli eszközök, például mobiltele-
fon, televízió és fejhallgató csatlakoztatását lehetővé
tévő, vezeték nélküli szabvány.
A Bluetooth-kapcsolat hatóköre körülbelül 10
méter. Az eszközöket elválasztó falak és tárgyak
lerövidíthetik a távolságot.
A miniTek Bluetooth-kapcsolaton keresztül
egyszerre akár két telefonnal, két adóval, és egy
további Bluetooth-eszközzel (pl. mp3-lejátszóval
vagy laptoppal) párosítható.
Vezérlőpaneles (pl. iPhone, iPod, BlackBerry, mp3-lejátszó,
laptop) Bluetooth-eszköznek a miniTek készülékhez pá-
rosítását követően automatikusan létrejön a miniTek felé
irányuló kapcsolat.
Párosítás
Nyomja a

miniTek bekapcsolásához.
Aktiválja a telefon Bluetooth-funkcióját.

Nyomja a

5 másodpercig, így a miniTek felkészül a párosításra.
A készülék menüjében kereshet egyéb elérhető

Bluetooth-eszközöket.
Az „RCU Connect" (RCU-csatlakozás) menüelem kivá-

lasztásával párosítható a miniTek és az adott eszköz.
gombot körülbelül 3 másodpercig a
gombot a miniTek készüléken körülbelül
Bluetooth
EN
HU
RO
FR
DE
AR
47

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: