Download  Print this page

Felhasználási Terület - Siemens miniTek User Manual

Hide thumbs
Also See for miniTek
User manual - 360 pages
Manual - 236 pages
Owner's manual - 164 pages

Advertisement

Felhasználási terület
Felhasználási terület
A távvezérlő hallókészülékek működtetésére szolgál.
A személyi sérülések és a távvezérlő-károsodás elkerülése
érdekében olvassa el és kövesse a jelen használati útmu-
tatóban foglalt utasításokat.
Szimbólumok:
Mindenképpen olvassa el a következő figyelmeztető
jelekkel ellátott információkat: VIGYÁZAT, FIGYELEM és
MEGJEGYZÉS.
MEGJEGYZÉS A MEGJEGYZÉS felirat lehetséges anyagi
38
A VIGYÁZAT jelzés olyan helyzetekre hívja
fel a figyelmet, amelyek súlyos sérülé-
sekhez, a FIGYELEM pedig olyanokra,
amelyek kisebb vagy mérsékelten súlyos
sérülésekhez vezethetnek.
kárt jelez.
Az eszköz jobb kezelését elősegítő taná-
csok és tippek.
Utasítás. Valamilyen tennivalót jelez.
Olyan opciót jelöl, amellyel nem minden
eszköz rendelkezik. Érdeklődjön hallóké-
szülék-specialistájánál, hogy az Ön készü-
lékére vonatkozik-e az adott információ.

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: