Download  Print this page

Advertisement

A biztonággal kapcsolatos általános megjegyzések
VIGYÁZAT
A vezeték nélküli rendszerek zavarhatják a mérő-
eszközök és az elektronikus berendezések műkö-
dését.
Kórházakban és repülőgépeken kapcsolja ki a

távvezérlőt.
Elektronikus implantátumokkal vagy életfenn-

tartó berendezésekkel való használata előtt
bizonyosodjon meg az elektromágneses kompa-
tibilitásról.
VIGYÁZAT
Fennáll az aktív implantátumokkal, pl. a pacemake-
rekkel való interferencia veszélye.
Hangfolyam funkcióval rendelkező kiegészítők

aktív implantátumokkal történő használata előtt
konzultáljon egy kardiológussal.
A e2e wireless működés teljesítményét befolyá-
solhatja az elektromágneses – például számítógép-
monitorból vagy fénycsöves lámpákból származó
– interferencia.
Ha zavart észlel, távolodjon el a zavarforrástól.

40

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: