Download  Print this page

Informaţii Privind Depunerea La Deşeuri - Siemens miniTek User Manual

Hide thumbs
Also See for miniTek
User manual - 360 pages
Manual - 236 pages
Owner's manual - 164 pages

Advertisement

Informaţii privind depunerea la deşeuri
Informaţii privind depunerea la
deşeuri
În Uniunea Europeană, echipamentele
marcate intră sub incidenţa "Directivei
2002/96/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului, din 27 ianuarie 2003, privind
deşeurile de echipamente electrice şi electro-
nice".
Modificată prin "Directiva 2003/108/CE" (DEEE).
Reciclaţi dispozitivul şi accesoriile în conformita-

te cu reglementările naţionale.
Prin simbolul CE, Siemens confirmă conformi-
tatea cu Directiva europeană 93/42/CEE privind
dispozitivele medicale şi cu Directiva europeană
99/5/CE (R&TTE) privind echipamentele termina-
le radio şi de telecomunicaţii.
90

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: