Download  Print this page

Utilizarea Transmiţătorului - Siemens miniTek User Manual

Hide thumbs
Also See for miniTek
User manual - 360 pages
Manual - 236 pages
Owner's manual - 164 pages

Advertisement

Utilizarea transmiţătorului
Utilizarea transmiţătorului
Transmiţătorul are rolul de a face dispozitivele fără funcţie
Bluetooth compatibile cu Bluetooth.
Înainte de prima utilizare
Transmiţătorul este prevăzut cu o baterie reîncărcabilă.
Încărcaţi transmiţătorul dacă este necesar utilizând fişa

de alimentare USB furnizată.
În timpul încărcării LED-ul luminează în roşu.
Durata de încărcare este de aproximativ 3 ore, în funcţie
de starea bateriei reîncărcabile.
Pornirea/oprirea transmiţătorului
Utilizaţi întrerupătorul de pornire/oprire pentru a porni

transmiţătorul.
Utilizaţi întrerupătorul de pornire/oprire pentru a opri

transmiţătorul.
Nivel sonor
Apăsaţi butonul de nivel sonor pentru a modifica volu-

mul semnalului audio.
Nivelul sonor poate fi reglat în 5 trepte.
LED-ul luminează intermitent în albastru. Numărul de ilu-
minări intermitente ale LED-ului indică nivelul volumului.
82

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

   Related Content for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: