Download  Print this page

Advertisement

A biztonággal kapcsolatos általános megjegyzések
Egyes országokban korlátozások vannak érvényben
a vezeték nélküli készülékek használatára vonatko-
zóan.
A további részletekről tájékozódjon a helyi ható-

ságoknál.
Ha a hallókészülék egy másik személy távve-

zérlőjével is irányítható, kérjük, vigye vissza a
hallókészülékeket és a távvezérlőt a hallókészü-
lék-specialistájához.
VIGYÁZAT
Gázzal telt terekben robbanásveszélyes!
Ne használja a hallókészüléket és a távirányítót

robbanásveszélyes területen (pl. bányában).
VIGYÁZAT
Fulladásveszély áll fenn, ha a pánt például gépek
mozgó alkatrészeibe akad.
Kizárólag a mellékelt, könnyen leváló pántot

használja. Ez beakadás esetén automatikusan
leválik a készülékről.
Tizenkét évnél fiatalabb gyermek esetében ne

alkalmazzon pántot.
EN
HU
RO
FR
DE
AR
41

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: