Download  Print this page

Advertisement

A biztonággal kapcsolatos általános megjegyzések
VIGYÁZAT
A kis alkatrészek fulladást okozhatnak.
Az elemeket, az apró alkatrészeket és a távve-

zérlőt tartsa gyermekektől elzárva.
Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz,

vagy keressen fel egy kórházat.
A távvezérlő nem alkalmas 36 hónapnál fia-

talabb gyermekek és szellemi fogyatékkal élő
személyek általi használatra.
MEGJEGYZÉS
Gondoskodjon róla, hogy a hálózati csatlakozódu-
gó könnyen hozzáférhető legyen arra az esetre, ha
ki kell húzni az aljzatból.
42

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: