Download  Print this page

Hulladékelhelyezési Tudnivalók - Siemens miniTek User Manual

Hide thumbs
Also See for miniTek
User manual - 360 pages
Manual - 236 pages
Owner's manual - 164 pages

Advertisement

Hulladékelhelyezési tudnivalók
Hulladékelhelyezési tudnivalók
Az Európai Unióban a jelzéssel ellátott
készülékekre az „Európai Parlament és a
Tanács 2002/96/EK jelű, 2003. január 27-én
kiadott, elektromos és elektronikus készülékek
hulladékelhelyezésére vonatkozó,
a 2003/108/EK jelű direktívával módosított
direktíva" (WEEE) vonatkozik.
A készüléket és tartozékait az országában érvé-

nyes rendelkezések szerint hasznosítsa újra.
A CE-jelölés feltüntetésével a Siemens igazolja,
hogy a készülék megfelel a 93/42/EGK jelű, or-
vosi készülékekre vonatkozó, valamint a 99/5/EK
jelű, rádió- és távközlési végberendezésekre vo-
natkozó (R&TTE) európai irányelvnek.
60

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: