Download  Print this page

Funcţii De Bază - Siemens miniTek User Manual

Hide thumbs
Also See for miniTek
User manual - 360 pages
Manual - 236 pages
Owner's manual - 164 pages

Advertisement

Funcţii de bază
Înainte de prima utilizare
Încărcaţi miniTek înainte de prima utilizare.

Încărcare
Conectaţi miniTek cu fişa de alimentare USB la o sursă

de alimentare.
Încărcarea este completă când LED-ul de alimentare
luminează în verde.
Stare LED de alimentare
miniTek oprit
miniTek
pornit
miniTek oprit
/ încărcare
miniTek por-
nit / încărcare
Oprirea mi-
niTek
Pornirea
miniTek
Baterie plină
oprit
luminează intermi-
tent în verde
verde constant
luminează intermi-
tent lent în verde
verde / se stinge
încet
verde timp de 3
secunde, apoi lumi-
nează intermitent în
verde
Funcţii de bază
Baterie aproape
goală
oprit
luminează intermi-
tent în roşu
roşu constant
luminează intermi-
tent lent în roşu
roşu / se stinge încet
roşu timp de 3
secunde, apoi lumi-
nează intermitent
în roşu
EN
HU
RO
FR
DE
AR
73

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: