Download  Print this page

Philips SCF870/20 Manual Page 26

Philips avent combined steamer and blender scf870/20.
Hide thumbs

Advertisement

DanSk
26
6
Drej kontrolknappen til dampningsindstillingen.
Dampindikatoren lyser orange for at vise, at apparatet er i gang med dampningen.
,
7
Sluk apparatet efter 5-6 minutters dampning, og tag stikket ud.
8
Hæld den brugte opløsning af citronsyre (eller vineddike) og vand ud af tanken. (fig. 24)
9
Skyl vandtanken og blenderglasset grundigt flere gange med frisk vand.
10
Fyld tanken med 200 ml vand, og lad apparatet udføre en dampningsproces på 20 minutter
med tomt blenderglas, inden du bruger apparatet til mad igen.
11
Lad låget til påfyldningsåbningen stå åbent for at forhindre bakterievækst.
miljøhensyn
-
Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid
kasseres. Aflever det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at
beskytte miljøet (fig. 25).
opbevaring
1
Tøm vandtanken inden opbevaring af apparatet (fig. 24).
2
Sørg for, at alle dele er rene og tørre, inden apparatet stilles væk (se afsnittet "Rengøring").
3
Opbevar apparatet med knivenheden i blenderglasset for at undgå beskadigelse.
4
Sæt ikke låget på blenderglasset, og lad låget til påfyldningsåbningen stå åbent for at undgå
bakterievækst.
reklamationsret og service
For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer henvises til Philips AVENTs
hjemmeside på adressen www.philips.com/AVENT eller Philips Kundecenter (telefonnumre findes i
den vedlagte "WorldWide Guarantee"-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes
du kontakte din lokale Philips-forhandler.
Fejlfinding
Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer, du kan støde på ved brug af
apparatet. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af nedenstående oplysninger, bedes du
kontakte Philips Kundecenter.
Problem
Apparatet fungerer
ikke.
Dampindikatoren
tænder ikke.
4203.000.6226.2.indd 26
Mulig årsag
Løsning
Apparatet er udstyret
Saml alle dele korrekt. Se afsnittet "Sådan bruges
med en sikkerhedslås.
apparatet".
Hvis delene ikke er
monteret korrekt på
motorenheden,
fungerer apparatet
ikke.
Apparatet er ikke
Sæt stikket i stikkontakten.
tilsluttet lysnettet.
Blenderglasset er ikke
Placer blenderglasset korrekt på motorenheden.
placeret korrekt på
motorenheden.
05-11-10 13:21

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips SCF870/20

   Related Manuals for Philips SCF870/20

This manual is also suitable for:

Scf870/21Scf870/22Avent scf870

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: