Download  Print this page

Philips SCF870/20 Manual Page 70

Philips avent combined steamer and blender scf870/20.
Hide thumbs

Advertisement

norSk
70
Apparatet er utstyrt med en overopphetingsbeskyttelse. Apparatet kan overopphetes hvis tiden
mellom to dampprosesser er for kort, hvis miksefunksjonen brukes for lenge, eller hvis det er for
mye ingredienser i kannen. Hvis overopphetingsbeskyttelse slår av apparatet under bruk, setter du
kontrollbryteren til 0, og lar apparatet avkjøles i noen minutter. Etter dette kan du bruke apparatet
igjen.
Elektromagnetiske felt (EmF)
Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis
det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å bruke
det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
Før første gangs bruk
1
Fjern all emballasjen fra apparatet.
2
Rengjør alle delene bortsett fra motorenheten (se avsnittet Rengjøring og vedlikehold).
Bruke apparatet
Kontroller alltid temperaturen på babymaten bak på hånden før du mater babyen.
Kontroller alltid at lokket er avkjølt etter damping før du åpner det for å tilsette flere
ingredienser, hvis det er nødvendig. Ikke overskrid maksimumsnivået angitt på kannen.
Tøm vannbeholderen før du fyller den igjen for en ny dampprosess.
Kontroller alltid at toppen på den grønne knivenheten ikke dekkes av mat når du begynner
dampingen.
Ikke overskrid maksimumsnivået angitt på kannen (450 ml), når du mikser væsker.
Dette apparatet skal brukes til å dampe ferske, faste ingredienser, og deretter mikse dem for å lage
babymat. Se det separate oppskriftsheftet for noen eksempler. Normalt vil du først dampe
ingrediensene og deretter mikse dem. Du kan imidlertid også bruke apparatet bare til damping eller
bare til miksing. Når du bruker apparatet bare til miksing, hopper du over avsnittene Fylle
vannbeholderen og Damping, og følger bare instruksjonene i avsnittet Mikse. Etter miksing må du
aldri dampe mat som er mikset. Damp aldri de samme ingrediensene i mer enn 20 minutter eller
mer enn én gang.
Apparatet er IKKE beregnet for følgende:
-
Tine mat
-
Dampe frossen mat
-
Dampe mat som er mikset
-
Dampe de samme ingrediensene i mer enn 20 minutter
-
Koke ris og pasta
-
Mikse ingredienser først og deretter dampe dem
-
Varme opp væsker, for eksempel suppe eller vann
-
Holde mat varm i flere timer
-
Varme opp mat på nytt
Fylle vannbeholderen
1
Fyll målebegeret med vann opp til ønsket nivå (fig. 3).
Målebegeret viser milliliter og tilsvarende damptid i minutter. Se det separate oppskriftsheftet for
anbefalte mengder i oppskriftene.
Merk: Ikke overskrid maksimumsnivået angitt på målebegeret (200 ml) for å kontrollere at du ikke fyller
for mye vann i vannbeholderen.
4203.000.6226.2.indd 70
05-11-10 13:21

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips SCF870/20

   Related Manuals for Philips SCF870/20

This manual is also suitable for:

Scf870/21Scf870/22Avent scf870

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: