Download  Print this page

Philips SCF870/20 Manual Page 79

Philips avent combined steamer and blender scf870/20.
Hide thumbs

Advertisement

Problem
Det lukter grillet
eller brent mat fra
vannbeholderen.
Det er mørke
flekker i
babymaten, eller
vannet i kannen
har en uvanlig
farge.
Tekniske spesifikasjoner
-
Spenning/wattforbruk: se typeskiltet under apparatet.
-
Maksimal kapasitet på vannbeholderen: 200 ml.
-
Maksimal kapasitet på kannen, faste ingredienser: 800 ml.
-
Maksimal kapasitet på kannen, væsker: 450 ml.
-
Brukstemperatur: 10 til 40 °C.
-
Beskyttelse: temperaturkontrollert oppvarmingssystem og sikkerhetslås.
4203.000.6226.2.indd 79
Mulig årsak
Løsning
Matpartikler har
Rengjør vannbeholderen i henhold til
kommet inn i
instruksjonene under Avkalke vannbeholderen i
vannbeholderen under
avsnittet Rengjøring og vedlikehold. Bare bruk
bruk, og har festet seg
apparatet i henhold til instruksjonene. Kontroller at
til varmeelementet.
du ikke fyller for mye vann i vannbeholderen
(maksimum 200 ml), og at du ikke fyller for mye
mat i kannen (ikke fyll kannen til over toppen på
den grønne knivenheten). Ikke damp de samme
ingrediensene i mer enn 20 minutter, og ikke hell
vann til damping rett i kannen. Kontroller også at
ventilen er festet til lokket.
Matpartikler har
Rengjør vannbeholderen i henhold til
kommet inn i
instruksjonene under Avkalke vannbeholderen i
vannbeholderen under
avsnittet Rengjøring og vedlikehold. Bare bruk
bruk, og har festet seg
apparatet i henhold til instruksjonene. Kontroller at
til varmeelementet.
du ikke fyller for mye vann i vannbeholderen
Rester fra disse
(maksimum 200 ml), og at du ikke fyller for mye
matpartiklene har
mat i kannen (ikke fyll kannen til over toppen på
kommet inn i kannen
den grønne knivenheten). Ikke damp de samme
under damping.
ingrediensene i mer enn 20 minutter, og ikke hell
vann til damping rett i kannen. Kontroller også at
ventilen er festet til lokket.
norSk
79
05-11-10 13:21

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips SCF870/20

   Related Manuals for Philips SCF870/20

This manual is also suitable for:

Scf870/21Scf870/22Avent scf870

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: