Download  Print this page

Philips SCF870/20 Manual Page 44

Philips avent combined steamer and blender scf870/20.
Hide thumbs

Advertisement

Suomi
44
varoitus
-
Älä koskaan käytä osia, jotka eivät ole Philipsin valmistamia tai suosittelemia. Jos käytät tällaisia
osia, takuu raukeaa.
-
Älä laita laitetta kuumalle liedelle.
-
Irrota aina pistoke pistorasiasta, kun kokoat, purat tai puhdistat laitteen osia.
-
Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista.
-
Älä koskaan käytä kannua tai laitteen muita osia mikroaaltouunissa. Kannun kahvan ja teräyksikön
metalliosat eivät sovellu mikroaaltouuniin.
-
Älä koskaan steriloi kannua tai laitteen muita osia sterilointilaitteessa tai mikroaaltouunissa.
Kannun kahvan ja teräyksikön metalliosat eivät sovellu tällaiseen käyttöön.
-
Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön. Jos laitetta käytetään väärin tai (puoli-
)ammatillisessa tarkoituksessa tai jos sitä on käytetty käyttöohjeen vastaisesti, takuu mitätöityy
eikä Philips vastaa mahdollisista vahingoista.
-
Aseta laite tukevalle, vaakasuoralle ja tasaiselle pinnalle. Varmista, että sen ympärillä on tarpeeksi
tilaa, jotta esim. kaapit tai muut esineet eivät vahingoitu laitteen tuottaessa kuumaa höyryä
käytön aikana.
-
Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut tai jollain tavalla vahingoittunut. Toimita laite Philipsin
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen korjattavaksi.
-
Älä käytä höyrytystoimintoa ilman vettä.
-
Älä täytä vesisäiliötä liian täyteen (enintään 2 dl). Älä ylitä mittamukin enimmäismäärämerkkiä.
-
Höyryttäessäsi aineksia varmista, ettet täytä kannua liian täyteen. Varmista, ettei ruoka peitä
vihreän teräyksikön yläreunaa (Kuva 2).
-
Kun käytät nesteitä soseutettaessa älä ylitä kannuun merkittyä enimmäistasoa (4,5 dl).
-
Älä nosta tai siirrä laitetta toiminnan aikana.
-
Älä laita mitään esineitä täyttö- tai höyryaukkoon.
-
Älä lisää vesisäiliöön vettä höyrytyksen aikana, sillä laitteesta voi tällöin roiskua kuumaa vettä ja
höyryä.
-
Varmista aina, että kansi on jäähtynyt höyrytyksen jälkeen ennen kuin avaat sen ja mahdollisesti
lisäät aineksia soseutettavaksi.
-
Älä liitä laitetta ajastinkytkimeen tai kaukosäädinjärjestelmään.
-
Tarkista aina ruoan lämpötila ennen kuin alat syöttää lasta.
-
Tarkista aina vauvanruoan koostumus. Varmista, ettei siihen ole jäänyt paloja.
-
Kun höyrytys (korkeintaan 20 minuuttia) on valmis, älä höyrytä tai lämmitä vauvanruokaa
uudelleen.
-
Ota ruoka kannusta ainoastaan laitteen mukana toimitetulla lastalla.
-
Säännöllinen kalkinpoisto estää laitetta vahingoittumasta.
turvajärjestelmä
Laitteessa on kiinteä turvalukko. Laite toimii vain, jos kaikki osat on liitetty runkoon oikein. Kun osat
ovat asianmukaisesti paikoillaan, kiinteä turvalukko sallii käynnistämisen.
Laite on varustettu myös ylikuumenemissuojalla. Ylikuumeneminen on mahdollista, jos tauko kahden
höyrytyksen välillä on liian lyhyt, jos soseutustoimintoa käytetään liian pitkään tai jos kannussa on
liikaa aineksia. Jos ylikuumenemissuoja sammuttaa laitteen käytön aikana, aseta valitsinnuppi kohtaan 0
ja anna laitteen jäähtyä muutaman minuutin ajan. Tämän jälkeen voit käyttää laitetta uudelleen.
Sähkömagneettiset kentät (EmF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia, sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta
käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista
tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.
käyttöönotto
1
Poista laitteesta kaikki pakkausmateriaalit.
2
Puhdista kaikki osat paitsi runko (katso kohtaa Puhdistus ja hoito).
4203.000.6226.2.indd 44
05-11-10 13:21

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips SCF870/20

   Related Manuals for Philips SCF870/20

This manual is also suitable for:

Scf870/21Scf870/22Avent scf870

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: