Download  Print this page

Philips SCF870/20 Manual Page 69

Philips avent combined steamer and blender scf870/20.
Hide thumbs

Advertisement

-
Når dampprosessen er ferdig, fortsetter det å komme varm damp ut av dampåpningen på
motorenheten og fra damphullet i lokket en liten stund. Vær forsiktig når du løfter kannen av
motorenheten.
-
Hvis apparatet brukes feil, kan det komme varm damp ut av påfyllingsåpningen. Se avsnittet
Feilsøking for å unngå eller løse dette.
-
Ikke la apparatet stå på uten tilsyn.
viktig
-
Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter, eller deler som Philips ikke spesifikt
anbefaler. Hvis du bruker denne typen tilbehør eller deler, fører det til at garantien blir ugyldig.
-
Ikke plasser apparatet på eller nær en komfyr eller stekeovn som brukes, eller som fremdeles er
varm.
-
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før du setter sammen eller tar fra hverandre noen av
delene, og før du rengjør apparatet.
-
Trekk alltid støpslet ut av kontakten og la apparatet kjøles ned før rengjøring.
-
Bruk aldri kannen eller noen annen del av apparatet i en mikrobølgeovn, da metalldelene på
håndtaket til kannen og knivenheten ikke egner seg til slik bruk.
-
Steriliser aldri kannen eller noen annen del av apparatet i en mikrobølgeovn eller et
steriliseringsapparat, da metalldelene på håndtaket til kannen og knivenheten ikke egner seg til
slik bruk.
-
Dette apparatet skal bare brukes i husholdningen. Hvis apparatet brukes feil eller på en måte
som tilsvarer profesjonell bruk, eller hvis bruksanvisningen ikke følges, vil ikke garantien være
gyldig lenger, og Philips vil da ikke påta seg noe ansvar for eventuelle skader.
-
Plasser apparatet på en stabil, horisontal og jevn overflate. Kontroller at det er nok plass rundt
apparatet slik at det ikke blir skade på for eksempel skap eller andre gjenstander, da det kommer
varm damp ut av apparatet under bruk.
-
Hvis apparatet har falt ned eller er skadet på noen måte, må det ikke brukes. Ta det med til et
autorisert Philips-servicesenter for reparasjon.
-
Bruk aldri dampfunksjonen uten vann.
-
Kontroller at du ikke fyller for mye vann i vannbeholderen (maksimum 200 ml). Ikke overskrid
maksimumsnivået angitt på målebegeret.
-
Når du damper ingredienser, må du kontrollere at du ikke fyller for mye ingredienser i kannen.
Kontroller at toppen på den grønne knivenheten ikke dekkes av mat (fig. 2).
-
Når du mikser væsker, må du ikke overskride maksimumsnivået angitt på kannen (450 ml).
-
Ikke løft eller flytt på apparatet når det er i bruk.
-
Ikke stikk noen gjenstander inn i påfyllingsåpningen eller dampåpningen.
-
Etterfyll aldri vannbeholderen under damping. Det kan som et resultat av dette komme varmt
vann og damp ut av apparatet.
-
Kontroller alltid at lokket er avkjølt etter damping før du åpner det for å tilsette flere
ingredienser, hvis det er nødvendig.
-
Koble aldri dette apparatet til en tidsbryter eller et fjernkontrollsystem. På den måten unngår du
farlige situasjoner.
-
Kontroller alltid temperaturen på babymaten bak på hånden før du mater babyen.
-
Kontroller alltid konsistensen på babymaten. Kontroller at det ikke er store biter i maten.
-
Når dampprosessen (maksimum 20 minutter) er ferdig, må du ikke dampe eller varme opp
babymaten igjen.
-
Bruk bare slikkepotten som fulgte med, når du skal ta maten ut av kannen.
-
Regelmessig avkalking forhindrer skade på apparatet.
Sikkerhetssystem
Apparatet er utstyrt med en innebygd sikkerhetslås. Apparatet fungerer bare hvis du har satt alle
delene riktig sammen på motorenheten. Hvis alle delene er satt sammen riktig, låses den innebygde
sikkerhetslåsen opp.
4203.000.6226.2.indd 69
norSk
69
05-11-10 13:21

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips SCF870/20

   Related Manuals for Philips SCF870/20

This manual is also suitable for:

Scf870/21Scf870/22Avent scf870

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: