Download  Print this page

Philips SCF870/20 Manual Page 51

Philips avent combined steamer and blender scf870/20.
Hide thumbs

Advertisement

takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philips AVENT -verkkosivustoon
osoitteessa www.philips.com/AVENT tai kysy neuvoa Philipsin kuluttajapalvelukeskuksesta
(puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota
yhteyttä Philipsin jälleenmyyjään.
vianmääritys
Tässä luvussa kuvataan tavallisimmat laitteen käyttöön liittyvät ongelmat. Ellet onnistu ratkaisemaan
ongelmaa alla olevien ohjeiden avulla, ota yhteys Philipsin maakohtaiseen asiakaspalveluun.
Ongelma
Laite ei toimi.
Höyrytysvalo ei pala. Laitetta ei ole liitetty
Ainekset eivät
kuumennu täysin.
Laite ei höyrytä.
Höyryttäminen
kestää liian kauan, tai
höyrytystoiminto ei
toimi ollenkaan.
Täyttöaukosta tulee
höyryä.
4203.000.6226.2.indd 51
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laitteessa on
Kiinnitä kaikki osat kunnolla. Lisäohjeita on
turvalukko. Jos laitteen
kohdassa Käyttö.
osia ei ole kiinnitetty
kunnolla runkoon, laite
ei käynnisty.
Työnnä pistoke pistorasiaan.
pistorasiaan.
Kannu ei ole kunnolla
Aseta kannu runkoon.
kiinni rungossa.
Haluat käynnistää
Katkaise laitteesta virta ja anna sen jäähtyä
toisen höyrytyskerran
muutaman minuutin ajan ennen kuin käynnistät
heti ensimmäisen
toisen höyrytyksen.
jälkeen.
Pilko ruoka pienemmiksi paloiksi (2-3 cm),
Kannussa olevien
ainesten palat ovat liian
vähennä kannussa olevan ruoan määrää tai valitse
suuria, kannussa on
pidempi höyrytysaika (enintään 20 minuuttia).
liikaa ruokaa tai ruokaa
Tarkista reseptivihkosta ja/tai kohdan "Ainekset ja
ei ole höyrytetty
höyrytysajat" taulukosta, että valitset
tarpeeksi pitkään.
höyrytettäville aineksille tai valmistettavalle
reseptille oikean höyrytysajan.
Et ole lisännyt
Katkaise laitteesta virta ja lisää laitteeseen oikea
laitteeseen vettä.
määrä vettä.
Et ole asettanut
Aseta kannu laitteeseen oikeaan asentoon (katso
kannua runkoon
osaa "Höyrytys" kohdassa "Käyttö").
oikeaan asentoon.
Vesisäiliössä on liikaa
Poista vesisäiliöstä kalkki. Katso kohdan "Puhdistus
kalkkia.
ja hoito" osaa "Kalkinpoisto".
Täyttöaukon kantta ei
Napsauta täyttöaukon kansi kiinni.
ole suljettu kunnolla.
Rungon
Puhdista höyrynpoistoaukko teräväkärkisellä
höyrynpoistoaukko on
esineellä vahingoittamatta tiivistettä ja noudata
ruoan tai kalkin
jatkossa kalkinpoisto-ohjeita. Katso kohdan
tukkima.
"Puhdistus ja hoito" osaa "Kalkinpoisto".
Suomi
51
05-11-10 13:21

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips SCF870/20

   Related Manuals for Philips SCF870/20

This manual is also suitable for:

Scf870/21Scf870/22Avent scf870

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: