Download  Print this page

Philips SCF870/20 Manual Page 104

Philips avent combined steamer and blender scf870/20.
Hide thumbs

Advertisement

SvEnSka
104
Problem
Det finns mörka prickar i
barnmaten eller vattnet i
behållaren har en ovanlig
färg.
Tekniska specifikationer
-
Spänning/wattal: Se typplattan på apparatens undersida.
-
Vattentankens maxkapacitet: 200 ml.
-
Behållarens maxkapacitet, fasta ingredienser: 800 ml.
-
Behållarens maxkapacitet, vätskor: 450 ml.
-
Användningstemperatur: 10 °C till 40 °C
-
Skydd: temperaturkontrollerat uppvärmningssystem och säkerhetsspärr.
4203.000.6226.2.indd 104
Möjlig orsak
Lösning
Matpartiklar har
Rengör vattentanken enligt instruktionerna i
kommit in i
kapitlet Rengöring och underhåll, avsnittet
vattentanken under
Avkalka vattentanken. Använd apparaten helt
användningen och har
enligt instruktionerna. Se till du inte fyller på
fastnat på
för mycket vatten i vattentanken (max
värmeelementet. Det
200 ml) och att du inte fyller på för mycket
gör att rester av
mat i behållaren (fyll inte behållaren över
matpartiklarna
den övre kanten på den gröna knivenheten).
kommer in i
Ångkoka inte samma ingredienser i mer än
behållaren under
20 minuter och häll inte vatten för
ångkokningen.
ångkokning direkt i behållaren. Se också till
att ventilen är fastsatt i locket.
05-11-10 13:21

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips SCF870/20

   Related Manuals for Philips SCF870/20

This manual is also suitable for:

Scf870/21Scf870/22Avent scf870

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: