Download  Print this page

Philips SC2000/00 User Manual Page 95

Philips photo-epilator sc2000 with ipl technology.
Hide thumbs

Advertisement

-
Din hud kan rodna och blir irriterad där du har använt apparaten. Detta
är helt normalt och besvären försvinner snabbt. Om irritationen skulle
vara kvar efter tre dagar bör du kontakta läkare.
-
Utsätt inte apparaten för temperaturer lägre än 5 °C eller högre än
35 °C.
-
Apparaten är utrustad med ett inbyggt överhettningsskydd. Om
apparaten skulle bli överhettad kommer den tillfälligt inte att kunna
användas. Stäng inte av den utan låt den svalna under cirka 15 minuter
innan du fortsätter behandlingen.
-
Lämna alltid in apparaten till ett av Philips auktoriserat serviceombud
för undersökning eller reparation. Om reparationer utförs av obehöriga
personer kan det leda till mycket farliga situationer för användaren.
-
Använd aldrig apparaten under något av de förhållanden som beskrivs
under Kontraindikationer.
kontraindikationer
Använd aldrig apparaten:
-
Om du har eller har haft en hudsjukdom såsom aktiv hudcancer eller
någon annan cancersjukdom i de områden som du tänker behandla
eller lesioner som utgör förstadier till cancer eller flera atypiska
födelsemärken i de områden som du tänker behandla.
-
Om du har epilepsi med anfall som kan utlösas av blinkande ljus.
-
Om du har eller har haft någon kollagen sjukdom som t.ex. keloider
(sjuklig ärrbildning) eller vet att du haft problem med svårläkta sår.
-
Om du har eller har haft en vaskulär sjukdom, såsom åderbråck eller
vaskulär ektasi i de områden som du tänker behandla.
-
Om din hud är känslig för ljus och drabbas av klåda eller allergiska
reaktioner. Om du använder fotosensibiliserande medel eller medicin,
kontrollerar du bipacksedeln. Du kan inte använda apparaten om
det på bipacksedeln anges att medlet eller medicinen kan orsaka
fotoallergiska eller fototoxiska reaktioner eller att du ska undvika solljus.
-
Om du har diabetes, lupus erythematodes, porfyri eller hjärtsvikt.
-
På områden där du behandlas eller nyligen har behandlats med
alfahydroxisyror (AHA), betahydroxisyror (BHA), topisk isotretinoin
eller azelainsyra.
-
Om du har behandlats med oral isotretinoin (Accutane® eller
Roaccutane®) under de senaste sex månaderna. Sådan behandling kan
göra huden mer känslig för skrapning, sår och irritation.
-
Om du har någon blödarsjukdom eller tar antikoaguleringsmedicin,
inklusive omfattande användning av aspirin, på ett sätt som inte
medger ett minst 1 vecka långt behandlingsuppehåll innan du använder
apparaten.
-
Om du har infektion, eksem, brännskada, hårsäcksinflammation, öppet
sår, skavsår, sår efter kirurgiskt ingrepp, herpes simplex eller lesioner och
hematom i de områden som du tänker behandla.
-
Om du har eller har haft en immunhämmande sjukdom (såsom HIV
eller AIDS) eller tar immunhämmande medicin.
-
Om du använder smärtstillande medicin, vilket minskar känsligheten för
värme.
-
Om du är gravid eller ammar.
-
På födelsemärken, fräknar, större vener, områden med mörkare
pigment, ärr eller hudavvikelser utan att först konsultera läkare.
Ljusbehandlingen kan leda till brännskador och färgförändringar, vilket
SvEnSka
95

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips SC2000/00

This manual is also suitable for:

Sc2000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: