Download  Print this page

Philips SC2000/00 User Manual Page 99

Philips photo-epilator sc2000 with ipl technology.
Hide thumbs

Advertisement

Obs! Tabellen anger hur många blinkningar som apparaten kan ge vid varje
intensitet och motsvarande förväntad effektivitet. Välj den intensitet som passar
bäst för din hudfärg och färgen på ditt kroppshår.
använda apparaten
Behandlingen kan göra att det känns varmt på huden men det ska aldrig
kännas obehagligt.
Apparaten är endast avsedd för att ta bort oönskad kroppsbehåring på
kvinnor från områden nedanför halsen: armhålorna, bikiniområdet och
benen.
Obs! Raka området som ska behandlas innan du använder apparaten (se
kapitlet Förberedelser inför användning).
Tips: Den bästa tidpunkten för behandling är före sänggående. Det minskar
hudreaktioner som kan inträffa under natten.
1
Tryck på på-/av-knappen för att slå på apparaten.
Intensitetslampa 1 slås på automatiskt för att visa att apparaten är
,
påslagen på det förinställda läget 1.
Obs! Du kan när som helst stänga av apparaten genom att trycka på på/av-
knappen igen.
Obs! Det är normalt att apparaten blir varm under behandlingen.

Tryck på knappen % om du vill öka intensiteten. Om du vill minska
intensiteten trycker du på knappen ^.
Varje gång du trycker på knappen börjar motsvarande
,
intensitetslampa att blinka. Det tar några sekunder.

Placera apparaten vinkelrätt mot huden, så att det löstagbara fönstret
och säkerhetsringen kommer i kontakt med huden.
Tips: När du använder apparaten för första gången bör du testa metoden på
t.ex. höften. Starta med den lägsta rekommenderade intensiteten och öka till
den högsta rekommenderade intensiteten. Testet visar hur känslig din hud är
för ljus. Se efter om du fått några hudreaktioner efter 20 minuter. Om någon
hudreaktion syns använder du en lägre rekommenderad intensitet när du
sedan genomför behandlingen.
SvEnSka
99

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips SC2000/00

This manual is also suitable for:

Sc2000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: