Download  Print this page

Philips SC2000/00 User Manual Page 81

Philips photo-epilator sc2000 with ipl technology.
Hide thumbs

Advertisement

Hudfarge
og
kjennetegn:
Farge på
hvitt/grått
kroppshår:
rødt
lys blondt
blondt
mørk blondt /
lysebrunt
brunt
mørkebrunt
svart
Lysintensitet
5
4
3
2
1
anbefalte lysintensiteter (1-5)
hvit
beige (lett
(alltid
solbrent,
sol-
minimal
brent,
brunfarge)
ingen
brun-
farge)
x
x
x
x
x
x
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
x betyr at apparatet ikke er egnet til bruk.
Merk: Apparatet passer ikke for personer med svært mørk hudfarge (svart) på
grunn av høyere risiko for hudirritasjoner.
Merk: Apparatet passer ikke for personer med lys blondt, rødt, grått og hvitt
kroppshår fordi den lave melaninkonsentrasjonen i håret fører til svært dårlig
hårfjerningseffekt.
Merk: Ved høyere lysintensiteter er denne metoden ikke bare mer effektiv, den
kjennes også bedre.
Effekt ved forskjellige lysintensiteter
Effekt
*****
****
***
**
*
* angir effektnivået
Merk: Denne tabellen viser antall lysblink som apparatet kan gi ved hver
lysintensitet samt den tilsvarende forventede effekten. Bruk den intensiteten
som passer for din hudfarge og for fargen på kroppshåret.
lys brun
middels
(solbrent
brun
enkelte
(sjeldent
ganger, god
solbrent,
brunfarge)
rask
og god
brun-
farge)
x
x
x
x
x
x
4/5
3/4/5
4/5
3/4/5
4/5
3/4/5
4/5
3/4/5
4/5
3/4/5
Antall lysblink
160
190
250
350
520
norSk
81
mørk
svart
brun
(sjeldent
(sjel-
til aldri
dent
solbrent,
solbrun,
veldig
veldig
mørk
god
brun-
brun-
farge)
farge)
x
x
x
x
x
x
1/2/3/4
x
1/2/3/4
x
1/2/3/4
x
1/2/3/4
x
1/2/3/4
x

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips SC2000/00

This manual is also suitable for:

Sc2000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: