Download  Print this page

Philips SC2000/00 User Manual Page 89

Philips photo-epilator sc2000 with ipl technology.
Hide thumbs

Advertisement

Problem
Mulig årsak
Lampen for Klar til
Apparatet må nullstilles.
lysblink lyser grønt,
men apparatet
produserer ikke
et lysblink når
jeg trykker på
knappen for
lysblink.
Apparatet blir
Dette er normalt.
varmt ved bruk.
Apparatet viser
Apparatet må nullstilles.
ikke lysintensitet 1
når jeg slår det på.
Apparatet avgir en
Det avtakbare vinduet er
merkelig lukt.
skittent.
Du har ikke barbert
behandlingsområdet
ordentlig.
Behandlingen er
Du har brukt for høy
mer merkbar enn
lysintensitet.
vanlig.
Du barberte ikke
behandlingsområdene.
Apparatet er defekt.
Du oppbevarte apparatet
på et støvete sted.
Filterglasset i utgangsvinduet
for lys er ødelagt.
Jeg opplever en
Du barberte ikke
ubehagelig smerte
behandlingsområdene.
når jeg bruker
apparatet.
Løsning
Når du skal nullstille apparatet, slår du av apparatet
og slår det deretter på igjen. Hvis lampen for
Klar til lysblink lyser grønt, men apparatet fortsatt
ikke produserer et lysblink når du trykker på
knappen for lysblink, tar du kontakt med Philips'
forbrukerstøtte i landet der du bor, Philips-
forhandleren eller et Philips-servicesenter.
Ingen handling er nødvendig.
For å nullstille apparatet slår du det av og på igjen.
Hvis apparatet fortsatt ikke viser lysintensitet 1, tar
du kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet
der du bor, Philips-forhandleren eller et Philips-
servicesenter.
Rengjør det avtakbare vinduet forsiktig. Hvis du ikke
greier å rengjøre det avtakbare vinduet ordentlig,
tar du kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet
der du bor, Philips-forhandleren eller et Philips-
servicesenter for å få skiftet ut det avtakbare
vinduet.
Hvis det er hår på behandlingsområdet, kan
disse hårene bli brent når du bruker apparatet.
Da vil du merke en ubehagelig lukt. Barber
behandlingsområdet skikkelig før du begynner å
bruke apparatet.
Kontroller om du har brukt riktig lysintensitet. Velg
om nødvendig en lavere lysintensitet.
Barber alltid behandlingsområdene før du bruker
apparatet.
Ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet
der du bor, Philips-forhandleren eller et Philips-
servicesenter.
Den merkelige lukten forsvinner etter noen få
lysblink.
Hvis filterglasset i utgangsvinduet for lys er ødelagt,
må du ikke bruke apparatet mer. Ta kontakt med
Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor, Philips-
forhandleren eller et Philips-servicesenter.
Barber alltid behandlingsområdet før du bruker
apparatet.
norSk
89

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips SC2000/00

This manual is also suitable for:

Sc2000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: