Download  Print this page

Dansk - Philips SC2000/00 User Manual

Philips photo-epilator sc2000 with ipl technology.
Hide thumbs

Advertisement

DanSk


Bemærk: Filterglasset bliver varmt under brug. Kontroller, at det bliver kølet ned,
før du renser det.

Hvis du vil fjerne det aftagelige vindue, skal du placere fingrene
i forsænkningerne på apparatets kabinet og trække det aftagelige
vindue af apparatet.

Brug den tørre, bløde klud, som følger med apparatet, til at rense
følgende dele:
-
overfladen på filterglasset
-
ydersiden af det aftagelige vindue
-
metalrammen på indersiden af det aftagelige vindue
-
apparatets kabinet (hvis nødvendigt)
Bemærk: Hvis det er nødvendigt, skal du væde kluden med nogle dråber vand.
opbevaring
1
Sluk apparatet, tag stikket ud, og lad det køle af.

Rens apparatet, inden du lægger apparatet væk.

Placer apparatet i den medfølgende pose.

Opbevar apparatet på et tørt sted ved en temperatur mellem 0 og
60° C.
miljøhensyn
-
Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige
husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflevér det i stedet på
en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte
miljøet.
-
De indbyggede genopladelige batterier indeholder stoffer, der kan
forurene miljøet. Fjern altid batterierne, før du kasserer apparatet og
afleverer det på en genbrugsstation. Aflevér batterierne på et officielt
indsamlingssted for brugte batterier. Hvis du ikke kan få batterierne ud,
kan du aflevere apparatet til et Philips Kundecenter, som vil sørge for
at tage batterierne ud og bortskaffe dem på en miljømæssig forsvarlig
måde.
udtagning af de genopladelige batterier
De genopladelige batterier skal være fuldstændig afladte, før de tages ud.
1
Før en syl eller et andet spidst værktøj ind i apparatet, og vip
bunddækslet af håndtaget.

Skru de to skruer ud.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips SC2000/00

This manual is also suitable for:

Sc2000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: