Download  Print this page

Dansk - Philips SC2000/00 User Manual

Philips photo-epilator sc2000 with ipl technology.
Hide thumbs

Advertisement

Sådan bruges apparatet
Den anvendte lysintensitet kan føles lun eller varm på huden, men må
aldrig være ubehagelig.
Dette apparat er kun beregnet til fjernelse af kvinders kropsbehåring fra
halsen og nedefter: underarme, bikiniområde og ben.
Bemærk: Barbar det område, du vil behandle, før du bruger apparatet (se
kapitlet "Klargøring").
Tip: Det bedste tidspunkt for behandling er før du går i seng om aftenen. Det
mindsker enhver hudreaktion, der kan opstå i løbet af natten.
1
Tænd apparatet ved at trykke på On/Off-knappen.
Intensitetsindikator 1 tændes automatisk for at angive, at apparatet
,
tændes med standardintensiteten 1.
Bemærk: Du kan når som helst slukke apparatet ved at trykke på On/Off-
knappen igen.
Bemærk: Det er normalt, at apparatet bliver varmt under brug.

Tryk på knappen % for at øge intensiteten. Hvis du vil sænke
intensiteten, skal du trykke på knappen ^.
Hver gang du trykker på knappen, begynder den tilsvarende
,
intensitetsindikator at blinke. Det tager nogle få sekunder.

Placer apparatet i ret vinkel på huden, så det aftagelige vindue og
sikkerhedsringen er i kontakt med huden.
Tip: Når du bruger apparatet for første gang, skal du afprøve det f.eks. på
hoften for at vænne dig til den lysbaserede metode. Begynd med den laveste
anbefalede intensitet, og hæv den, indtil du når den højeste anbefalede
intensitet. Denne test fortæller dig, hvor følsom din hud er over for lyset.
Kontroller, om din hud viser nogen reaktioner 20 minutter efter testen. Hvis
den gør, skal du bruge en lavere intensitet til de områder, der skal behandles.

Pres hele sikkerhedsringen på huden med et let tryk.
Bemærk: Sikkerhedsringen har kontaktafbrydere, der udgør apparatets
sikkerhedssystem. Denne sikkerhedsring forhindrer utilsigtede blink uden
hudkontakt.

DanSk

9

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips SC2000/00

This manual is also suitable for:

Sc2000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: