Download  Print this page

Philips SC2000/00 User Manual Page 85

Philips photo-epilator sc2000 with ipl technology.
Hide thumbs

Advertisement


Når du vil fjerne det avtakbare vinduet, putter du fingrene inn i
fordypningene til kabinettet på apparatet og trekker det avtakbare
vinduet av apparatet.

Bruk den tørre, myke kluten som følger med apparatet, til å rengjøre
følgende deler:
-
overflaten av filterglasset
-
yttersiden av det avtakbare vinduet
-
den innvendige metallrammen av det avtakbare vinduet
-
kabinettet på apparatet (etter behov)
Merk: Fukt kluten med noen dråper vann ved behov.
oppbevaring
1
Slå av apparatet, trekk ut støpselet og la det avkjøles.

Rengjør apparatet før du legger det vekk.

Legg apparatet i etuiet.

Oppbevar apparatet på et tørt sted ved en temperatur på mellom
0 °C og 60 °C.
miljø
-
Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall når det ikke kan
brukes lenger. Lever det på en gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til å ta
vare på miljøet.
-
De innebygde oppladbare batteriene består av stoffer som kan
forurense miljøet. Ta alltid ut batteriene før du leverer apparatet
på et offentlig innsamlingssted. Lever batteriene på et offentlig
innsamlingssted for batterier. Hvis du har problemer med å ta ut
batteriene, kan du også ta apparatet med til et Philips-servicesenter,
der de vil ta ut batteriene for deg og behandle dem på en miljøvennlig
måte.
Fjerne de oppladbare batteriene
Fjern bare de oppladbare batteriene hvis de er helt tomme.
1
Sett en syl eller et annet spisst verktøy inn i apparatet, og press
bunnlokket av håndtaket.

Løsne de to skruene.
norSk
85

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips SC2000/00

This manual is also suitable for:

Sc2000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: