Download  Print this page

Philips SC2000/00 User Manual Page 82

Philips photo-epilator sc2000 with ipl technology.
Hide thumbs

Advertisement

norSk
8
Bruke apparatet
Lysintensiteten du bruker, vil føles varm eller het på huden, men den skal
aldri oppleves ubehagelig.
Dette apparatet er bare ment å fjerne kvinnens kroppshår på områder
under halsen: underarmer, bikinilinje og legger.
Merk: Barber området du skal behandle, før du bruker apparatet (se avsnittet
Før bruk).
Tips: Den beste tiden for behandling er når du går til sengs om kvelden. Dette
demper hudreaksjoner som kan oppstå over natten.
1
Trykk på av/på-knappen for å slå på apparatet.
Intensitetslys 1 tennes automatisk for å vise at apparatet er slått på
,
med standardintensitet 1.
Merk: Du kan når som helst slå av apparatet igjen ved å trykke på av/på-
knappen igjen.
Merk: Det er normalt at apparatet blir varmt under bruk.

Trykk på knappen % for å øke intensiteten. For å redusere
intensiteten trykker du på knappen ^.
Hver gang du trykker på knappen, begynner det tilsvarende
,
intensitetslyset å blinke. Dette tar noen få sekunder.

Plasser apparatet vinkelrett mot huden slik at det avtakbare vinduet
og sikkerhetsringen er i kontakt med huden.
Tips: Når du bruker apparatet for første gang, bør du teste det, for eksempel
på hoften, så du venner deg til den lysbaserte metoden. Start med den
laveste anbefalte intensiteten og øk på til du har nådd den høyeste anbefalte
intensiteten. Denne testen angir hvor sensitiv huden din er for lys. Etter 20
minutter kontrollerer du om huden din viser tegn til reaksjoner etter testen.
Hvis den gjør det, bruker du en lavere anbefalt intensitet for områdene som
skal behandles.

Trykk sikkerhetsringen helt ned på huden med et lett trykk.
Merk: Sikkerhetsringen har kontaktbrytere som tilsammen utgjør
sikkerhetslåsen på apparatet. Denne sikkerhetsringen forebygger utilsiktet
lysblink når det ikke er hudkontakt.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips SC2000/00

This manual is also suitable for:

Sc2000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: