Download  Print this page

Philips SC2000/00 User Manual Page 105

Philips photo-epilator sc2000 with ipl technology.
Hide thumbs

Advertisement

Problem
Möjlig orsak
Adaptern blir varm
Det är normalt.
under laddningen.
Laddningslampan
Du har inte anslutit
tänds inte när jag
adaptern till ett
sätter in den lilla
vägguttag.
kontakten i uttaget
på apparaten.
Du har inte anslutit
adaptern korrekt
till ett vägguttag
och/eller så är den lilla
kontakten inte korrekt
ansluten till apparaten.
Apparaten har gått
sönder.
Jag har satt på
Apparaten måste
apparaten men
återställas.
kan inte reglera
ljusintensiteten.
Lampan som visar
Du har inte placerat
att apparaten är
det löstagbara
klar att använda
fönstret med
tänds inte när jag
säkerhetsringen på
placerar apparaten
rätt sätt mot huden.
mot huden.
Säkerhetsringen är
smutsig.
Lösning
Ingen åtgärd krävs.
Sätt in den lilla kontakten i apparaten och anslut adaptern
till ett vägguttag.
Kontrollera att vägguttaget fungerar genom att ansluta
någon annan utrustning.
Om apparaten ändå inte laddas kontaktar du Philips
kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av
Philips auktoriserade serviceombud.
Kontrollera att adaptern är korrekt ansluten till ett
vägguttag och/eller att den lilla kontakten är korrekt
ansluten till apparaten.
Kontakta Philips kundtjänst i ditt land, en Philips-
återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade
serviceombud.
Du återställer apparaten genom att stänga av och
slå på den. Om du inte kan ställa in intensiteten efter
återställningen kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land,
en Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade
serviceombud.
Håll apparaten vinkelrätt mot huden så att alla
kontaktreglage får hudkontakt. Kontrollera sedan om
lampan tänds och tryck på blinkningsknappen.
Om detta inte fungerar placerar du apparaten mot en del
av kroppen där det är lättare att få kontakt med huden,
till exempel mot underarmen. Kontrollera sedan om
lampan tänds. Om den inte gör det kontaktar du Philips
kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av
Philips auktoriserade serviceombud.
Rengör säkerhetsringen försiktigt. Om du inte lyckas
få säkerhetsringen ren kontaktar du Philips kundtjänst
i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips
auktoriserade serviceombud och ber att få delar utbytta.
SvEnSka
105

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips SC2000/00

This manual is also suitable for:

Sc2000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: