Download  Print this page

Philips SC2000/00 User Manual Page 60

Philips photo-epilator sc2000 with ipl technology.
Hide thumbs

Advertisement

Suomi
60
vaara
-
Vesi ja sähkölaitteet eivät sovi yhteen! Tämän takia laitetta ei saa käyttää
kosteissa tiloissa (esim. suihku- tai kylpyhuoneessa tai uima-altaan
lähellä).
-
Suojaa laite ja verkkolaite kosteudelta.
Tärkeää
-
Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön,
joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla
ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän
turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
-
Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
-
Käytä laitetta vain mukana tulevan latauslaitteen kanssa.
-
Älä käytä laitetta, jos latauslaite tai laite on vaurioitunut.
-
Älä käytä laitetta, jos suodatinlasi on rikkoutunut.
-
Jos latauslaite on vaurioitunut, vaihda vaaratilanteiden välttämiseksi tilalle
aina alkuperäisen tyyppinen latauslaite.
-
Latauslaite sisältää jännitemuuntajan. Älä vaihda latauslaitteen tilalle
toisenlaista pistoketta, jotta et aiheuta vaaratilannetta.
-
Laitteen suojaaminen vaurioilta:
1
Älä koskaan peitä ilmastointiaukkoja, kun käytät laitetta.
2
Varmista, ettei mikään estä ilman vapaata kulkua ilmastointiaukkojen
lävitse.
3
Älä ravista tai pudota laitetta tai altista sitä koville iskuille.
-
Jos viet laitteen erittäin kylmästä ympäristöstä erittäin lämpimään
ympäristöön, odota noin kolme tuntia ennen kuin käytät laitetta.
-
Älä varastoi tai käytä laitetta erittäin pölyisessä ympäristössä.
-
Laitetta ei saa koskaan jättää ilman valvontaa silloin, kun laitteeseen on
kytketty virta. Katkaise laitteen virta aina käytön jälkeen.
-
Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen tai UV-valoon pitkäksi
aikaa.
varoitus
-
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan naisten ihokarvojen poistamiseen.
Älä käytä sitä muuhun tarkoitukseen.
-
Tämä laite on tarkoitettu ihmisten ihokarvojen poistamiseen ainoastaan
kaulan alapuolisilta alueilta. Älä käytä sitä muilla vartalonalueilla.
-
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen tai ammattikäyttöön.
-
Jos laitetta käytetään kaupallisessa tai ammatillisessa tarkoituksessa
tai jos sitä käytetään muilla kuin käyttötarkoituksessa mainituilla
vartalonalueilla tai jos sitä käyttävät henkilöt, joita on kielletty
käyttämästä sitä, takuu mitätöityy, eikä Philips vastaa mahdollisista
vahingoista.
-
Ihokarvojen poistamisen jälkeen iho saattaa punoittaa hieman. Tämä
ilmiö on täysin normaali ja häviää pian. Jos ihon ärsytys ei häviä
kolmessa vuorokaudessa, ota yhteys lääkäriin.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips SC2000/00

This manual is also suitable for:

Sc2000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: