Download  Print this page

Philips SC2000/00 User Manual Page 87

Philips photo-epilator sc2000 with ipl technology.
Hide thumbs

Advertisement

Modell SC000
Nominell nettspenning
Nominell frekvens
Nominell inngang
Beskyttelse mot elektrisk støt
Beskyttelsesgrad
Driftsforhold
Oppbevaringsforhold
Lampe med intenst pulset lys
Litiumbatteri
Problem
Mulig årsak
Apparatet virker
De oppladbare batteriene
ikke.
er utladet.
Apparatet er ødelagt.
Apparatet slår seg
De oppladbare batteriene
plutselig av.
er utladet.
Adapteren blir
Dette er normalt.
varm under lading.
Ladelampen
Du har ikke koblet
tennes ikke når
adapteren til stikkontakten.
jeg kobler den
lille kontakten til
apparatstøpselet.
Tekniske spesifikasjoner
Feilsøking
I dette kapitlet oppsummeres de vanligste problemene som kan oppstå
med apparatet. Hvis du ikke klarer å løse problemet med informasjonen
nedenfor, bør du ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte der du bor.
Hvis du vil ha mer informasjon, finner du et telefonnummer på baksiden av
brukerhåndboken, eller du kan gå til www.philips.com/satinlux.
Løsning
Lad apparatet (se avsnittet Lading).
Ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet
der du bor, Philips-forhandleren eller et Philips-
servicesenter.
Lad apparatet (se avsnittet Lading).
Ingen handling er nødvendig.
Sett den lille kontakten i apparatstøpselet, og koble
adapteren til stikkontakten.
Koble et annet apparat til stikkontakten for å
kontrollere om stikkontakten er strømførende.
100–240 V
50–60 Hz
7,5 W
Klasse II Q
IP 30 (EN 60529)
Temperatur: +15 ° til +35 °C
Relativ fuktighet: 25 til 75 %
Temperatur: 0 ° til +60 °C
Relativ fuktighet: 5 til 95 %
Spekter: > 570 nm
2 x 3,7 volt
1100 mAh
norSk
87

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips SC2000/00

This manual is also suitable for:

Sc2000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: