Philips SC2000/00 User Manual

Philips SC2000/00 User Manual

Philips photo-epilator sc2000 with ipl technology
Hide thumbs Also See for SC2000/00:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

Register your product and get support at
www.philips.com/SatinLux
or call 00800-S-A-T-I-N-L-U-X (7-2-8-4-6-5-8-9)
SC2000

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Philips SC2000/00

 • Page 1 Register your product and get support at www.philips.com/SatinLux or call 00800-S-A-T-I-N-L-U-X (7-2-8-4-6-5-8-9) SC2000...
 • Page 5: Table Of Contents

  EngliSh 6 DanSk Ελληνικα 8 Suomi 58 norSk 75 SvEnSka 9 TürkçE 109...
 • Page 6: English

  EngliSh introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips. com/satinlux. Hair removal with light is one of the most effective methods to get rid of unwanted body hair with longer lasting results. It is completely...
 • Page 7 An integrated optical filter makes sure no UV light reaches the skin and therefore leaves it unharmed. Benefits This appliance has the following advantages: Professional iPl technology for home use SatinLux uses a light-based technology called ‘Intense Pulsed Light’ (IPL). IPL is also used in the professional beauty market for hair removal.
 • Page 8 If the appliance is used for commercial or professional purposes, if it is used on other body parts than for which it is explicitly intended or if it is used by persons explicitly excluded from use, the guarantee becomes invalid and Philips refuses any liability for damage caused.
 • Page 9 15 minutes before you continue with your treatment. Always return the appliance to a service centre authorised by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could cause an extremely hazardous situation for the user.
 • Page 10 (insulin dispenser) or piercings. Electromagnetic fields (EMF) This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.
 • Page 11: Setting The Light Intensity

  Shave the areas you intend to treat as long as you still experience hair regrowth. Never remove the hairs by means of wax, epilation, tweezers or depilation cream. These methods counteract photo-epilation because they remove hairs by the root. In these cases, the light cannot be successfully absorbed by the root and the hairs will grow back again.
 • Page 12 EngliSh Skin colour & characteristics : Body hair colour: white/ grey light blond blond dark blond/ light brown brown dark brown black Light intensity recommended light intensities (1-5) White Beige Light brown (always (easy (sometimes sunburn, sunburn, sunburn, minimal good tanning) tanning) tanning)
 • Page 13 Note: This table shows the number of flashes the appliance can give at each light intensity and the corresponding expected efficacy. Please use the intensity appropriate for your skin colour and body hair colour. using the appliance The light intensity you use can feel warm or hot on the skin, but should never feel uncomfortable.
 • Page 14: Guidelines For Treatment

  EngliSh Area Underarms Bikini line Entire bikini area One lower leg Press the safety ring fully onto the skin with slight pressure. Note: The safety ring has contact switches that together are the safety system of the appliance. This safety ring prevents unintentional flashing without skin contact.
 • Page 15: How To Achieve Optimal Results

  Area One full leg Note: Fully charged batteries offer at least 160 flashes at intensity 5, which amounts to a cordless operating time of approx. 15 minutes. how to achieve optimal results Optimal results cannot be obtained with a single session, since only hairs in the anagen phase are susceptible to treatment with light.
 • Page 16 Dispose of the batteries at an official collection point for batteries. If you have trouble removing the batteries, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the batteries for you and will dispose of them in an environmentally safe way.
 • Page 17 Undo the two screws. Remove the bottom part of the handle and cut the two wires that connect the bottom part to the appliance. Pull the battery connectors off the battery terminals. Shake the rechargeable batteries out of the appliance. Cut the two wires that connect the rechargeable batteries to the appliance.
 • Page 18 If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com/satinlux or call 00800-SATINLUX (72846589). replacement parts The following replacement parts are available: Removable window...
 • Page 19 To reset the appliance, switch off the appliance and then switch it on again. If you still cannot adjust the light intensity, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre. Place the appliance perpendicularly onto the skin in such a way that all contact switches touch the skin.
 • Page 20 If the ‘ready to flash’ light still does not go on when you place the appliance on the skin, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre. To reset the appliance, switch off the appliance and switch it on again.
 • Page 21 Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre. Do not use the appliance if your body hair is light blond, red, grey or white. Do not use the appliance either if you have very dark skin.
 • Page 22: Dansk

  DanSk introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips. com/satinlux. Hårfjerning med lys er en af de mest effektive metoder til at fjerne uønsket kropsbehåring med et resultat, der holder længere.
 • Page 23: Dansk

  Et integreret optisk filter sikrer, at intet UV-lys når huden, og at huden ikke bliver beskadiget. Fordele Dette apparat har følgende fordele: Professionel iPl-teknologi til hjemmebrug SatinLux anvender en lysbaseret teknologi kaldet “Intense Pulsed Light” (IPL). IPL anvendes også på det professionelle skønhedsmarked til fjernelse af hår.
 • Page 24: Dansk

  Philips frasiger sig ethvert ansvar for deraf følgende skader. Din hud kan blive en smule rød og irriteret efter brug af apparatet.
 • Page 25: Dansk

  Undgå at slukke apparatet, men lad det køle af i ca. 15 minutter, før du fortsætter behandlingen. Hvis apparatet skal efterses eller repareres, skal du henvende dig til Philips, da en uautoriseret reparation efterfølgende kan være til fare for brugeren. Anvend aldrig apparatet under de omstændigheder, der er nævnt under “Kontraindikationer”.
 • Page 26: Dansk

  (Implanon), pacemakere, injektionsporte under huden (insulindispenser) eller piercinger. Elektromagnetiske felter (EmF) Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejledning, er apparatet sikkert at anvende, ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
 • Page 27: Dansk

  Fjern aldrig hår med voks, epilering, pincet eller hårfjerningscreme. Disse metoder modarbejder fotoepileringens effekt, fordi de fjerner hårene ved roden. I så fald kan lyset ikke absorberes korrekt af roden, og hårene vil vokse ud igen. Bemærk: Det er nødvendigt at barbere for at sikre, at lysenergien kanaliseres ned til hårroden på...
 • Page 28: Dansk

  DanSk Hudfarve Hvid og -egen- (solskol- skaber: des altid, ingen bruning) Kropsbe- hvid/grå håringens farve: rød lysblond blond mørk blond/ly- sebrun brun mørke- brun sort Lysintensitet anbefalede lysintensitet (1-5) Beige Lysebrun (solskol- (solskol- des nemt, des af og minimal til, god bruning) bruning) x betyder, at apparatet kan bruges.
 • Page 29: Dansk

  Sådan bruges apparatet Den anvendte lysintensitet kan føles lun eller varm på huden, men må aldrig være ubehagelig. Dette apparat er kun beregnet til fjernelse af kvinders kropsbehåring fra halsen og nedefter: underarme, bikiniområde og ben. Bemærk: Barbar det område, du vil behandle, før du bruger apparatet (se kapitlet “Klargøring”).
 • Page 30: Dansk

  DanSk Område Under armene Bikinilinje Hele bikiniområdet Et underben Et helt ben Når alle kontaktafbrydere på sikkerhedsringen er blevet trykket ned på apparatet, tændes “klar til blink”-indikatoren bag på apparatet. Det kan tage nogle få sekunder. Når “klar til blink”-indikatoren tændes, er apparatet klar til at afgive et blink.
 • Page 31: Dansk

  en behandling befinder hårene i det behandlede område sig normalt i forskellige stadier af hårvæksten. Hvis du vil behandle alle hår korrekt og forhindre, at hårroden bliver aktiv igen, skal du gentage behandlingen hver anden uge. Det anbefales at overholde denne hyppighed. Der kan ikke forventes bedre resultater ved at øge eller mindske behandlingens hyppighed.
 • Page 32: Dansk

  Aflevér batterierne på et officielt indsamlingssted for brugte batterier. Hvis du ikke kan få batterierne ud, kan du aflevere apparatet til et Philips Kundecenter, som vil sørge for at tage batterierne ud og bortskaffe dem på en miljømæssig forsvarlig måde.
 • Page 33: Dansk

  Klip de to ledninger over, der forbinder de genopladelige batterier med apparatet. reklamationsret og service Hvis du har behov for service eller oplysninger, eller hvis du har et problem, kan du besøge Philips’ websted på www.philips.com/satinlux eller ringe til 00800-SATINLUX (72846589). reservedele Der findes følgende reservedele:...
 • Page 34: Dansk

  Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer, du kan støde på ved brug af apparatet. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af nedenstående oplysninger, bedes du kontakte dit lokale Philips Kundecenter. Se telefonnummeret bag på brugervejledningen, eller besøg www.philips.
 • Page 35: Dansk

  Kontroller derefter, om indikatoren for “klar til blink” fungerer. Hvis “klar til blink”-indikatoren stadig ikke tændes, når du placerer apparatet på huden, skal du kontakte det lokale Kundecenter, din Philips- forhandler eller et Philips-servicecenter. Rens sikkerhedsringen omhyggeligt. Hvis du ikke kan rense sikkerhedsringen tilstrækkeligt, skal du kontakte det lokale...
 • Page 36: Dansk

  Hvis du vil nulstille apparatet, skal du slukke det og tænde det igen. Hvis apparatet stadig ikke viser lysintensitet 1, skal du kontakte dit lokale Kundecenter, din Philips- forhandler eller et Philips-servicecenter. Rens det aftagelige vindue omhyggeligt. Hvis du ikke kan rense det aftagelige vindue tilstrækkeligt, skal du...
 • Page 37: Dansk

  Løsning Hvis filterglasset i lysudgangsvinduet er gået i stykker, skal du undgå at bruge apparatet mere. Kontakt dit lokale Kundecenter, din Philips-forhandler eller et Philips- servicecenter. Undgå at bruge apparatet, hvis din kropsbehåring er lysblond, rød, grå eller hvid. Undgå også at bruge apparatet, hvis du har meget mørk hud.
 • Page 38 Ελληνικα Εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/satinlux. Η αποτρίχωση με φως είναι μία από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους αφαίρεσης των ανεπιθύμητων τριχών του...
 • Page 39 τρίχας, τόσο περισσότερη θερμότητα θα παράγεται. Η διαδικασία αυτή οδηγεί την τρίχα να εισέλθει στη φάση ηρεμίας. Η τρίχα τώρα πέφτει φυσικά και αποτρέπεται η ανάπτυξη νέας τρίχας. Για βέλτιστα αποτελέσματα αποτρίχωσης δεν αρκεί μία μόνο συνεδρία, καθώς μόνο οι τρίχες στο αναγενές στάδιο είναι επιρρεπείς στη θεραπεία...
 • Page 40 Ελληνικα Λυχνία φόρτισης με ένδειξη χαμηλής ισχύος μπαταρίας Κουμπί on/off Λυχνία ετοιμότητας εκπομπής Υποδοχή συσκευής Μετασχηματιστής Μικρό βύσμα Περιλαμβάνεται επίσης: θήκη και πανάκι καθαρισμού Σημαντικό Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. κίνδυνος...
 • Page 41 από αυτά για τα οποία προορίζεται ή εάν χρησιμοποιηθεί από άτομα τα οποία αποκλείονται ρητώς από τη χρήση της, η εγγύηση ακυρώνεται και η Philips δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβη που θα προκληθεί. Ενδέχεται να παρουσιαστεί ερυθρότητα ή ερεθισμοί στο δέρμα...
 • Page 42 Ελληνικα Εάν υπάρχει ιστορικό αγγειακής διαταραχής, όπως παρουσία κιρσώδων φλεβών ή αγγειακή εκστασία στις περιοχές που θα εφαρμοστεί η θεραπεία. Εάν το δέρμα σας έχει ευαισθησία στο φως και προκαλούνται εξανθήματα ή αλλεργικές αντιδράσεις. Εάν προσλαμβάνετε φωτοευαίσθητους παράγοντες ή φάρμακα, ελέγξτε το ένθετο της...
 • Page 43 ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF) Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των...
 • Page 44 Ελληνικα περιπτώσεις, το φως δεν απορροφάται επαρκώς από τη ρίζα και η τριχοφυΐα θα επανεμφανιστεί. Σημείωση: Το ξύρισμα είναι απαραίτητο προκειμένου να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατό πιο αποτελεσματική κατεύθυνση της ενέργειας του φωτός στη ρίζα της τρίχας. Επίσης, οι ορατές τρίχες στην περιοχή στην οποία εφαρμόζεται...
 • Page 45 Συνιστώμενα επίπεδα έντασης φωτός (1-5) Χρώμα Λευκό δέρματος (καίγεται & χαρα- πάντα, κτηριστι- δεν μαυ- κά: ρίζει) Χρώμα λευκό/γκρι x τριχών σώματος: κόκκινο ανοιχτό ξανθό ξανθό σκούρο ξανθό/ ανοιχτό καστανό καστανό σκούρο καστανό μαύρο Το σύμβολο x σημαίνει ότι δεν ενδείκνυται η χρήση της συσκευής. Σημείωση: Η...
 • Page 46 Ελληνικα Ένταση φωτός Απόδοση Το σύμβολο * υποδεικνύει το επίπεδο απόδοσης Σημείωση: Αυτός ο πίνακας υποδεικνύει τον αριθμό των εκπομπών φωτός που μπορεί να εκπέμψει η συσκευή σε κάθε επίπεδο έντασης φωτός και την αντίστοιχη αναμενόμενη απόδοση. Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο για το χρώμα...
 • Page 47 Τοποθετήστε τη συσκευή κάθετα πάνω στο δέρμα έτσι ώστε το αποσπώμενο παράθυρο και ο δακτύλιος ασφαλείας να έρχονται σε επαφή με το δέρμα. Συμβουλή: Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, δοκιμάστε τη, για παράδειγμα στο γοφό σας, για να συνηθίσετε στη μέθοδο βάσει φωτός. Ξεκινήστε...
 • Page 48 Ελληνικα Περιοχή Μασχάλες Γραμμή μπικίνι Ολόκληρη την περιοχή μπικίνι Μία γάμπα Ένα ολόκληρο πόδι Σημείωση: Το ορατό φως που παράγεται από τη συσκευή είναι η αντανάκλαση της εκπομπής στο δέρμα και είναι ακίνδυνο για τα μάτια σας. Δεν είναι απαραίτητο να φοράτε γυαλιά κατά τη διάρκεια της χρήσης. Οδηγίες...
 • Page 49 Συνιστάται να: Συμβουλευτείτε έναν γιατρό εάν ο ερεθισμός του δέρματος δεν υποχωρήσει εντός τριών ημερών (δείτε το κεφάλαιο ‘Σημαντικό’, ενότητα ‘Προσοχή’). Περιμένετε να υποχωρήσει ο ερεθισμός του δέρματος πριν εφαρμόσετε την επόμενη θεραπεία. Ίσως, να χρησιμοποιήσατε μια ένταση που ήταν πολύ υψηλή για εσάς. Την επόμενη φορά...
 • Page 50 ένα επίσημο σημείο συλλογής. Απορρίψτε τις μπαταρίες σε επίσημο σημείο συλλογής για μπαταρίες. Αν αντιμετωπίσετε δυσκολίες στην αφαίρεση των μπαταριών, μπορείτε να αποταθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips, όπου θα αφαιρέσουν τις μπαταρίες και θα τις απορρίψουν με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.
 • Page 51 Εγγύηση και σέρβις Εάν χρειάζεστε τεχνική εξυπηρέτηση ή πληροφορίες ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση www.philips.com/satinlux ή καλέστε τον αριθμό 00800-SATINLUX (72846589). ανταλλακτικά Διατίθενται τα εξής ανταλλακτικά: Τεχνικές προδιαγραφές Τύπος SC2000 Ονομαστική τάση...
 • Page 52 που μπορεί να αντιμετωπίσετε με τη συσκευή. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα βάσει των παρακάτω πληροφοριών, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας. Δείτε τον τηλεφωνικό αριθμό στο πίσω μέρος του εγχειριδίου χρήσης ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/satinlux για περαιτέρω πληροφορίες. Πιθανή αιτία Οι επαναφορτιζόμενες...
 • Page 53 Λύση Εάν η συσκευή εξακολουθεί να μην φορτίζεται, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, τον αντιπρόσωπό σας της Philips ή ένα κέντρο σέρβις της Philips. Ο μετασχηματιστής Βεβαιωθείτε ότι ο μετασχηματιστής δεν έχει συνδεθεί έχει συνδεθεί σωστά στην πρίζα ή/και...
 • Page 54 βρόμικος. σωστός καθαρισμός του δακτυλίου ασφαλείας, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, τον αντιπρόσωπό σας της Philips ή ένα κέντρο σέρβις της Philips για αντικατάσταση της οθόνης εκπομπής. Η προστασία Όταν η προστασία υπερθέρμανσης υπερθέρμανσης έχει ενεργοποιηθεί, ο ανεμιστήρας...
 • Page 55 βρόμικο. σωστός καθαρισμός του αποσπώμενου παραθύρου, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, τον αντιπρόσωπό σας της Philips ή ένα κέντρο σέρβις της Philips για αντικατάσταση της οθόνης εκπομπής. Δεν έχετε ξυρίσει Εάν υπάρχουν τρίχες στην περιοχή καλά την περιοχή...
 • Page 56 εξόδου φωτός είναι χρησιμοποιείτε τη συσκευή πλέον. σπασμένο. Επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών, τον αντιπρόσωπο της Philips ή ένα κέντρο σέρβις της Philips. Η συσκευή δεν είναι Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατάλληλη για το εάν οι τρίχες σας είναι ανοιχτές...
 • Page 57 Πρόβλημα Η τριχοφυΐα επανεμφανίζεται σε ορισμένα σημεία των περιοχών στις οποίες εφαρμόστηκε η θεραπεία. Πιθανή αιτία Λύση Δεν χρησιμοποιείτε Χρησιμοποιείτε τη συσκευή κάθε 2 τη συσκευή αρκετά εβδομάδες. συχνά. Η συσκευή δεν είναι Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατάλληλη για το εάν...
 • Page 58 Suomi Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips. com/satinlux. Karvanpoisto valon avulla on yksi tehokkaimmista keinoista poistaa vartalokarvoitusta pitkäkestoisin tuloksin.Se on täysin erilainen kuin nykyiset kotikäyttöiset karvanpoistomenetelmät. Philips on tutkinut tätä menetelmää...
 • Page 59 Jotta kaikki ihokarvat saadaan käsiteltyä ja jotta ihokarvan juuri ei aktivoidu uudelleen, hoito tulee toistaa kahden viikon välein. Optisen suodattimen ansiosta UV-valo ei pääse iholle, eikä näin ollen myöskään vahingoita ihoa. Edut Tämän laitteen edut: ammattimainen iPl-tekniikka kotikäyttöön SatinLux hyödyntää valopohjaista IPL-tekniikkaa (Intense Pulsed Light). Myös kauneudenhoidon ammattilaiset käyttävät IPL-tekniikkaa karvanpoistossa.
 • Page 60 Jos laitetta käytetään kaupallisessa tai ammatillisessa tarkoituksessa tai jos sitä käytetään muilla kuin käyttötarkoituksessa mainituilla vartalonalueilla tai jos sitä käyttävät henkilöt, joita on kielletty käyttämästä sitä, takuu mitätöityy, eikä Philips vastaa mahdollisista vahingoista. Ihokarvojen poistamisen jälkeen iho saattaa punoittaa hieman. Tämä...
 • Page 61 Älä käytä laitetta alle 15 tai yli 35 °C:n lämpötilassa. Laitteessa on ylikuumenemissuoja. Jos laite ylikuumenee, se ei enää välähdä. Älä sammuta laitetta, vaan anna sen jäähtyä noin 15 minuuttia ennen kuin jatkat hoitoa. Toimita laite aina tarvittaessa tarkastettavaksi tai korjattavaksi Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
 • Page 62 Minkään keinotekoisen materiaalin päälle tai lähelle, kuten silikoni- implantteihin, Implanon-ehkäisyimplantteihin, tahdistimiin, ihonalaisiin injektiokanaviin (insuliiniannostelija) tai lävistyksiin. Sähkömagneettiset kentät (EmF) Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten tutkimusten perusteella.
 • Page 63 ihokarvat käsiteltävällä alueella saattavat palaa ja aiheuttaa epämiellyttäviä tuoksuja. Yleisesti ottaen tästä ei ole haittaa, mutta laitteen käyttäminen saattaa olla hieman kivuliasta. Puhdista iho ja varmista, että iho on kuiva ja rasvaton sekä öljytön (iholla ei saa olla esimerkiksi kosmetiikkatuotteita, kuten deodoranttia, voidetta, hajuvettä, rusketusvoidetta ja aurinkosuojavoidetta).
 • Page 64 Suomi Ihon Valkoinen väri ja (palaa ominai- aina au- suudet: ringossa, ei ruske- tusta) Ihokar- valkoinen/ vojen harmaa väri: punainen erittäin vaalea vaalea tumman- vaalea/vaa- leanruskea ruskea tumman- ruskea musta Tehokas valo Suositellut valotehot (1–5) Beige Vaaleanrus- (palaa kea (palaa helposti joskus auringos-...
 • Page 65 Huomautus: Tämä taulukko osoittaa laitteen välähdysten lukumäärän sekä odotetun tehon kullakin valoteholla. Käytä omaan ihon väriisi sekä ihokarvojesi väriin sopivaa valotehoa. käyttö Käytetty valoteho saa tuntua lämpimältä tai kuumalta iholla, mutta se ei koskaan saa tuntua epämukavalta. Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan naisten ihokarvojen poistamiseen kaulan alapuolisilta alueilta: kainaloista, bikinirajoista ja jaloista.
 • Page 66 Suomi Alue Kainalot Bikinirajat Koko bikinialue Yhden jalan alaosa Paina turvarengas kiinni ihoon ja paina kevyesti. Huomautus: Turvarenkaassa on katkaisimet, jotka muodostavat laitteen turvajärjestelmän. Tämä turvarengas estää tahattomat välähdykset, kun laite ei ole kiinni iholla. Kun turvarenkaan kaikki katkaisimet ovat työntyneet laitteen sisälle, laitteen taakse sijoitettu käyttövalmiuden merkkivalo syttyy.
 • Page 67 Alue Yksi kokonainen jalka Huomautus: Täyteen ladatut akut mahdollistavat vähintään 160 välähdystä valoteholla 5, mikä tarkoittaa noin 15 minuuttia johdotonta käyttöaikaa. miten saavutat optimaaliset tulokset Optimaalisia tuloksia ei saavuteta yhdellä hoitokerralla, koska ainoastaan anageenivaiheessa olevat ihokarvat reagoivat valohoitoon. Hoidon aikana tietyn alueen ihokarvat ovat yleensä...
 • Page 68 Suomi Huomautus: Lopeta laitteen käyttäminen, kun suodatinlasin tai irrotettavan ikkunan puhdistaminen ei enää onnistu. Saavuttaaksesi optimaaliset tulokset sekä pitkän käyttöiän, puhdista laite jokaisen käyttökerran jälkeen. Katkaise laitteesta virta, irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä. Huomautus: Suodatinlasi kuumenee käytön aikana. Varmista, että se on jäähtynyt ennen kuin puhdistat sen.
 • Page 69 Irrota kaksi ruuvia. Poista kahvan alaosa ja katkaise kaksi johtoa, jotka yhdistävät alaosan laitteeseen. Irrota akkujen liittimet akkujen navoista. Ravista ladattavat akut ulos laitteesta. Katkaise kaksi johtoa, jotka yhdistävät ladattavat akut laitteeseen. Suomi...
 • Page 70 Akut ovat tyhjät. Laite on rikki. Laite sammuu Akut ovat tyhjät. yhtäkkiä. Takuu ja huolto Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, katso lisätietoja sivustosta www.philips.com/satinlux tai soita numeroon 00800-SATINLUX (72846589). varaosat Saatavissa on seuraavia varaosia: Irrotettava ikkuna Latauslaite Pussi Tekniset tiedot 100–240 V...
 • Page 71 Kytke jokin toinen laite pistorasiaan ja tarkista, että pistorasia toimii. Jos laite ei vieläkään lataudu, ota yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen, Philipsin jälleenmyyjään tai Philips valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Varmista, että latauslaite on kunnolla kiinni pistorasiassa ja/tai että pieni liitin on kunnolla kiinni laitteessa.
 • Page 72 15 minuuttia ennen kuin jatkat sen käyttämistä. Jos käyttövalmiuden merkkivalo ei vieläkään syty, kun asetat laitteen iholle, ota yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen, Philipsin jälleenmyyjään tai Philips valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Nollaa laite sammuttamalla se ja kytkemällä se uudestaan päälle. Jos käyttövalmiuden merkkivalo on vihreä, mutta laite ei vieläkään välähdä, kun painat välähdyspainiketta, ota...
 • Page 73 Katso luku Käyttöönotto ja luku Valotehon asettaminen. Jos valon käyttöikkunan suodatinlasi on rikki, älä käytä laitetta enää. Ota yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen, Philipsin jälleenmyyjään tai Philips valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Älä käytä laitetta, jos ihokarvasi ovat erittäin vaaleita, punaisia, harmaita tai valkoisia. Älä myöskään käytä laitetta, jos ihosi värisävy on erittäin tumma.
 • Page 74 Suomi Ongelma Mahdollinen syy Ihokarvat alkavat Käsiteltävät alueet kasvaa uudelleen eivät olleet tarpeeksi käsiteltyjen limittäin laitteen alueiden joissain käytön aikana. kohdissa. Ihokarvat alkavat kasvaa uudelleen normaalin karvankasvusyklin mukaisesti. Ratkaisu Jotta saavutat toivotut tulokset, käsiteltävien alueiden tulee olla osittain limittäin. Katso luku Käyttö. Se, että...
 • Page 75: Norsk

  Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips. com/satinlux. Hårfjerning med lys er en av de mest effektive metodene for å fjerne uønsket hår og oppnå langvarige resultater.Metoden er helt forskjellig fra nåværende hårfjerningsmetoder, og Philips har i nesten 10 år utviklet denne...
 • Page 76 norSk Huden skades ikke fordi et integrert optisk filter sørger for at det ikke kommer UV-lys på huden. Fordeler Dette apparatet har følgende fordeler: Profesjonell iPl-teknologi for hjemmebruk SatinLux bruker en lysbasert teknologi kalt IPL (Intense Pulsed Light). IPL brukes også i det profesjonelle hudpleiemarkedet til hårfjerning. SatinLux bringer nå...
 • Page 77 Philips vil da ikke påta seg noe ansvar for eventuelle skader.
 • Page 78 15 minutter før du fortsetter behandlingen. Lever alltid apparatet til et servicesenter som er autorisert av Philips, hvis det må undersøkes eller repareres. Hvis apparatet repareres av ukvalifiserte personer, kan dette føre til svært farlige situasjoner for brukeren.
 • Page 79 Implanon prevensjonsimplantater, pacemakere, subkutane injeksjonsporter (insulinbeholder) eller piercinger. Elektromagnetiske felt (EmF) Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
 • Page 80: Stille Inn Lysintensiteten

  norSk Fjern aldri håret med voks, epilering, pinsett eller hårfjerningskrem. Disse metodene fjerner håret ved roten og motvirker derfor lysepileringen. I slike tilfeller absorberes ikke lyset riktig i roten, og håret vokser ut igjen. Merk: Det er nødvendig å barbere for å sikre at lysenergien kanaliseres til hårroten på...
 • Page 81 anbefalte lysintensiteter (1-5) Hudfarge kjennetegn: Farge på hvitt/grått kroppshår: rødt lys blondt blondt mørk blondt / lysebrunt brunt mørkebrunt svart x betyr at apparatet ikke er egnet til bruk. Merk: Apparatet passer ikke for personer med svært mørk hudfarge (svart) på grunn av høyere risiko for hudirritasjoner.
 • Page 82 norSk Bruke apparatet Lysintensiteten du bruker, vil føles varm eller het på huden, men den skal aldri oppleves ubehagelig. Dette apparatet er bare ment å fjerne kvinnens kroppshår på områder under halsen: underarmer, bikinilinje og legger. Merk: Barber området du skal behandle, før du bruker apparatet (se avsnittet Før bruk).
 • Page 83 Tips: For å forenkle bruken strekker du huden du vil behandle. På områder med mykere hud kan det hende at du må legge mer trykk på apparatet for å dytte inn alle kontaktbryterne. Blink aldri to ganger på det samme området uten å løfte apparatet fra huden.
 • Page 84 norSk Slik oppnår du optimale resultater Du oppnår ikke optimale resultater etter én enkel økt ettersom det kun er håret i den anagene fasen som er mottakelig for behandling med lys. Under en behandling er vanligvis hårene på behandlingsområdet i forskjellige stadier av hårets vekstsyklus.
 • Page 85 Lever batteriene på et offentlig innsamlingssted for batterier. Hvis du har problemer med å ta ut batteriene, kan du også ta apparatet med til et Philips-servicesenter, der de vil ta ut batteriene for deg og behandle dem på en miljøvennlig måte.
 • Page 86 Kutt de to ledningene som forbinder de oppladbare batteriene til apparatet. garanti og service Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har problemer, kan du gå til Web-området for Philips på www.philips.com/satinlux eller ringe 00800-SATINLUX (72846589). reservedeler Følgende reservedeler er tilgjengelige:...
 • Page 87 I dette kapitlet oppsummeres de vanligste problemene som kan oppstå med apparatet. Hvis du ikke klarer å løse problemet med informasjonen nedenfor, bør du ta kontakt med Philips’ forbrukerstøtte der du bor. Hvis du vil ha mer informasjon, finner du et telefonnummer på baksiden av brukerhåndboken, eller du kan gå...
 • Page 88 Løsning Hvis apparatet fortsatt ikke lades, tar du kontakt med Philips’ forbrukerstøtte i landet der du bor, Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter. Sjekk at adapteren er satt ordentlig inn i stikkontakten og/eller at den lille kontakten er satt ordentlig inn i apparatstøpselet.
 • Page 89 Hvis lampen for Klar til lysblink lyser grønt, men apparatet fortsatt ikke produserer et lysblink når du trykker på knappen for lysblink, tar du kontakt med Philips’ forbrukerstøtte i landet der du bor, Philips- forhandleren eller et Philips-servicesenter.
 • Page 90 Hvis filterglasset til utgangsvinduet for lys er ødelagt, må du ikke bruke apparatet mer. Ta kontakt med Philips’ forbrukerstøtte i landet der du bor, Philips- forhandleren eller et Philips-servicesenter. Ikke bruk apparatet hvis kroppshåret ditt er lys blondt, rødt, grått eller hvitt. Du skal ikke bruke apparatet selv om huden din er veldig mørk.
 • Page 91 Problem Mulig årsak Hår begynner å vokse ut igjen som del av hårets naturlige vekstsyklus. Løsning Det er del av hårets naturlige vekstsyklus at det begynner å vokse igjen. Håret som kommer tilbake, er likevel mykere og tynnere. norSk...
 • Page 92: Svenska

  SvEnSka introduktion Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att fullt ut dra nytta av det kundstöd som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www. philips.com/satinlux. Hårborttagning med ljus är en av de mest effektiva metoderna för att bli av med oönskad hårväxt med ett resultat som varar längre.
 • Page 93 Ett inbyggt optiskt filter ser till att huden inte utsätts för UV-strålning och därmed inte utsätts för skador. Fördelar Apparaten har följande fördelar: Professionell iPl-teknik för hemmabruk SatinLux använder en ljusbaserad teknik som kallas IPL (Intense Pulsed Light). IPL används också yrkesmässigt på skönhetssalonger för hårborttagning.
 • Page 94 Apparaten är inte utformad för kommersiellt eller professionellt bruk. Om apparaten används för kommersiellt eller professionellt bruk eller på andra kroppsdelar än dem som anges här, innebär detta att garantin upphör att gälla och att Philips avsäger sig allt ansvar för eventuella skador.
 • Page 95 Stäng inte av den utan låt den svalna under cirka 15 minuter innan du fortsätter behandlingen. Lämna alltid in apparaten till ett av Philips auktoriserat serviceombud för undersökning eller reparation. Om reparationer utförs av obehöriga personer kan det leda till mycket farliga situationer för användaren.
 • Page 96 Implanon, pacemakers, subkutana injektionsportar (insulindispenser) eller piercingar. Elektromagnetiska fält (EmF) Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
 • Page 97 Förberedelser inför användning För att få ett så bra resultat som möjligt förbereder du på följande vis de områden som ska behandlas: Raka behandlingsområdena så länge som håret växer tillbaka. Ta inte bort hår med vax, epilering, pincett eller hårborttagningskräm. Dessa metoder motverkar fotoepilering, eftersom de tar bort håret med rötterna.
 • Page 98 SvEnSka Hudens Vit (bränns färg och alltid i egenska- solen, per: blir aldrig brun vid solning) Färg på vitt/ kropps- grått hår: rött ljus- blont blont mörk- blont/ ljus- brunt brunt mörk- brunt svart Ljusintensitet rekommenderad ljusintensitet (1–5) Beige Ljusbrun (bränns (bränns lätt i...
 • Page 99 Obs! Tabellen anger hur många blinkningar som apparaten kan ge vid varje intensitet och motsvarande förväntad effektivitet. Välj den intensitet som passar bäst för din hudfärg och färgen på ditt kroppshår. använda apparaten Behandlingen kan göra att det känns varmt på huden men det ska aldrig kännas obehagligt.
 • Page 100 SvEnSka Område Armhålor Bikinilinjen Hela bikiniområdet Underbenet Tryck på säkerhetsringen så att den får kontakt med huden med ett visst tryck. Obs! På säkerhetsringen finns kontaktreglage som utgör apparatens säkerhetssystem. Dessa hindrar att blinkningar avges när apparaten inte har kontakt med huden. När alla kontaktreglage på...
 • Page 101 Område Hela benet Obs! Fulladdade batterier ger minst 160 blinkningar med intensiteten 5, vilket motsvarar en sladdlös drift på cirka 15 minuter. Så här får du det bästa resultatet Optimal hårborttagning kan inte uppnås med en enstaka behandling, eftersom det bara är hår i den anagena fasen som är mottagliga för ljusbehandling.
 • Page 102 återvinningsstation. Lämna batterierna vid en officiell återvinningsstation för batterier. Om du har problem med att få ur batterierna kan du också ta med apparaten till ett Philips- serviceombud. Personalen där kan hjälpa dig att ta ur batterierna och kassera dem på...
 • Page 103 Lossa de två skruvarna. Ta bort den nedre delen av handtaget och skär av de två kablarna som ansluter den nedre delen till apparaten. Lossa sladdarna från batteriernas poler. Skaka så att batterierna faller ut ur apparaten. Skär av de två kablarna som ansluter de två laddningsbara batterierna till apparaten.
 • Page 104 De laddningsbara plötsligt av. batterierna är tomma. garanti och service Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com/satinlux eller ringa 00800-SATINLUX (72846589). reservdelar Följande delar är tillgängliga: Löstagbart fönster Adapter...
 • Page 105 är lättare att få kontakt med huden, till exempel mot underarmen. Kontrollera sedan om lampan tänds. Om den inte gör det kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud.
 • Page 106 Stäng inte av apparaten utan låt den svalna under cirka 15 minuter innan du använder den igen. Om lampan därefter inte tänds när du placerar apparaten mot huden kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud.
 • Page 107 Du har inte använt apparaten tillräckligt ofta. Lösning Använd inte apparaten om filterglaset har gått sönder. Kontakta Philips kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud. Raka alltid behandlingsområdet innan du använder apparaten. Apparaten får bara användas för armhålorna, bikiniområdet och benen.
 • Page 108 SvEnSka Problem Möjlig orsak Apparaten passar inte din hår- eller hudfärg. Håret börjar Du har inte gjort växa ut igen på tillräckligt många vissa delar av överlappningar när du det behandlade använde apparaten. området. Det är naturligt att nytt hår börjar växa ut igen.
 • Page 109: Türkçe

  Giriş Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Philips’in sunduğu destekten tam faydalanmak için lütfen ürününüzü şu adresten kaydedin: www.philips.com/satinlux. Tüylerin ışık kullanılarak alınması istenmeyen tüylerden uzun süreli kurtulmak için en etkili yöntemlerden biridir. Evde uygulanan tüy alma yöntemlerinden tamamıyla farklıdır ve Philips bu yöntemi önde gelen dermatologlarda yaklaşık 10 yıldan beri araştırmaktadır.
 • Page 110 TürkçE Avantajları Bu cihaz aşağıdaki avantajlara sahiptir: Evde kullanım için profesyonel IPL teknolojisi SatinLux ışık tabanlı bir teknoloji olan ve ‘Yoğun Darbeli Işık’ (IPL) olarak bilinen bir teknoloji kullanır. IPL tüy alma amaçlı olarak profesyonel güzellik pazarında da kullanılmaktadır. SatinLux artık bu yenilikçi teknolojiyi evinizin rahatlığında kullanmanızı...
 • Page 111 Cihaz ticari veya profesyonel amaçlarla, açıkça belirtilen vücut bölgelerinden başka bir bölge için veya cihazı kullanması uygun olmadığı açıkça belirtilen kişiler tarafından kullanılması durumunda garanti geçerliliğini yitirecek ve Philips söz konusu zararlarla ilgili her türlü sorumluluğu reddedecektir. Cihazı kullandıktan sonra cildiniz bir miktar kızarabilir ve tahriş olabilir.
 • Page 112 Cihazda dahili aşırı sıcaklık koruması bulunmaktadır. Cihaz aşırı ısınırsa çalışmaz. Cihazı kapatmayın fakat seansa devam etmeden önce cihazı yaklaşık 15 dakika soğumaya bırakın. Cihazın kontrolü veya tamiratı için, her zaman yetkili bir Philips servis merkezine götürün. Yetkili olmayan kişilerce yapılan tamirat, kullanıcı için tehlikeli durumlara sebep olabilir.
 • Page 113 (insülin boşaltıcı) veya piercing gibi yapay nesnelerin yakınında. Elektromanyetik alanlar (EmF) Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlara uygundur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.
 • Page 114 TürkçE Cilt Beyaz renkleri ve (her özellikleri : zaman güneş yanığı olur, bronz- laşma olmaz) Vücut tüyü beyaz/gri rengi: kızıl açık sarı Cildinizi temizleyin ve tamamen kuru ve yağlardan arındırılmış (örn. deodorantlar, losyonlar, parfümler, bronzlaşma kremleri ve güneş kremleri) olduğundan emin olun. Dikkat: Tıraş...
 • Page 115 Cilt Beyaz renkleri ve (her özellikleri : zaman güneş yanığı olur, bronz- laşma olmaz) sarı koyu sarı/açık kahverengi kahverengi koyu kahverengi siyah x, cihazın kullanıma uygun olmadığını gösterir. Dikkat: Daha yüksek cilt tahrişi riski taşıdığından, cihaz, siyah renge yakın ciltler için uygun değildir.
 • Page 116 TürkçE Bu cihaz kadınların boyun bölgesinden aşağıdaki vücut tüylerinin alınması için belirtilen bölgelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır: koltuk altları, bikini bölgesi ve bacaklar. Dikkat: Cihazı kullanmadan önce uygulama yapmak istediğiniz bölgeyi tıraş edin (bkz. bölüm ‘Cihazın kullanıma hazırlanması’). İpucu: Uygulama yapmak için en uyun zaman gece yatmadan önceki saatlerdir. Bu gece boyunca oluşabilecek cilt reaksiyonlarını...
 • Page 117 İpucu: Daha kolay kullanım için, cildinizin uygulama yapmak istediğiniz bölgesini gerginleştirin. Daha yumuşak bir cilde sahip olan bölgelerde, bütün kontak anahtarlarının itilmesi için cihaza bir miktar daha fazla baskı uygulamanız gerekebilir. Cihazı cildinizden kaldırmadan aynı bölgeye asla iki çakma uygulamayın. Bu aşırı...
 • Page 118 TürkçE tüyler genellikle büyüme döngüsünün farklı aşamalarındadırlar. Bütün tüyler için başarılı bir uygulama sağlamak ve tüy kökünün yeniden etkin hale gelmesini engellemek için seansların iki haftada bir tekrarlanması gerekir. Bu seans sıklığını korumanızı öneririz. Seans sıklığı değiştirilirse optimal sonuçlara ulaşılamaz. Klinik araştırmalar optimal uygulama sıklığının iki haftada bir olduğunu göstermektedir.
 • Page 119 Cihazı atmadan ya da resmi toplama noktasına teslim etmeden önce mutlaka pilleri çıkarın. Pilleri, piller için resmi toplama noktasına teslim edin. Pilleri çıkarmakta güçlük çekiyorsanız, cihazı bir Philips servis merkezine de verebilirsiniz. Bu merkezin personeli pilleri sizin için çıkaracak ve atık işlemleri çevreye zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilecektir.
 • Page 120 Şarj edilebilir pilleri cihaza bağlayan iki kabloyu kesin. garanti ve servis Servis almaya ya da bilgiye ihtiyacınızı varsa veya bir sorununuz varsa lütfen www.philips.com/satinlux adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin veya 00800-SATINLUX (72846589) numaralı telefonu arayın. Parçaların değiştirilmesi Aşağıdaki yedek parçalar bulunmaktadır: Çıkarılabilir pencere...
 • Page 121 Bu bölüm, cihazda en sık karşılaşabileceğiniz sorunları özetlemektedir. Sorunu aşağıdaki bilgilerle çözemiyorsanız, bulunduğunuz ülkedeki Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişim kurun. Daha fazla bilgi için bu kullanım kılavuzunun arkasındaki telefon numarasını arayın veya adresindeki www.philips.com/satinlux Internet sitemizi ziyaret edin. Sorun Nedeni Cihaz çalışmıyor...
 • Page 122 Adaptörün duvar prizine ve/veya küçük fiş cihaz soketine düzgün şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Ülkenizdeki Müşteri Hizmetleri Merkezi, Philips bayiniz veya Philips servis merkeziyle iletişim kurun. Cihazı sıfırlamak için , cihazı kapatın ve yeniden açın. Işık yoğunluğunu hala ayarlayamıyorsanız, ülkenizdeki Müşteri Hizmetleri Merkezi, Philips bayiniz veya Philips servis merkeziyle iletişim kurun.
 • Page 123 Çıkarılabilir pencereyi dikkatlice temizleyin. Çıkarılabilir pencereyi doğru bir şekilde temizleyemiyorsanız değiştirilmesi için ülkenizdeki Müşteri Hizmetleri Merkezi, Philips bayiniz veya Philips servis merkeziyle iletişim kurun. Seans uygulanacak bölgede tüyler bulunuyorsa, cihazı kullandığınızda bu tüyler yanabilir. Bu nedenle, garip bir koku duyabilirsiniz. Cihazı...
 • Page 124 TürkçE Sorun Nedeni Cihaz tüy ve deri renginiz için uygun değildir. Seans uygulanan bölgeler Bir miktar kızarıklık uygulama sonrasında olması normaldir ve kızarıyor. hızlı bir şekilde kaybolur. Seans sonrası cilt Çok yüksek bir reaksiyonu uzun sürüyor. ışık yoğunluğu kullanıyorsunuz. Tüy azaltma sonuçları Çok düşük bir memnun edici değil.
 • Page 126 For an optimum experience, register your product at www.philips.com/satinlux or call 00800-SATINLUX (786589) for support. For at få den optimale oplevelse skal du registrere dit produkt på www.philips.com/ satinlux eller ringe til 00800-SATINLUX (786589) for at få support. Για βέλτιστη εμπειρία, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/satinlux ή...

This manual is also suitable for:

Sc2000

Table of Contents