Download  Print this page

Philips SC2000/00 User Manual Page 79

Philips photo-epilator sc2000 with ipl technology.
Hide thumbs

Advertisement

resultere i forbrenning og fargeforandring. Det kan igjen gjøre det
vanskeligere å identifisere hudrelaterte sykdommer (f.eks. hudkreft).
-
På brystvortene og slimdannende områder.
-
Etter intensiv solbading og/eller på solbrent hud eller hvis du bruker
selvbruningskrem.
-
På vorter, tatoveringer eller permanent sminke. Dette kan resultere i
forbrenning og fargeforandring.
-
Hvis du bruker langtidsvirkende deodoranter. Dette kan resultere i
hudreaksjoner.
-
Over eller i nærheten av noe som er kunstig, slik som silikonimplantater,
Implanon prevensjonsimplantater, pacemakere, subkutane
injeksjonsporter (insulinbeholder) eller piercinger.
Elektromagnetiske felt (EmF)
Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for
elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med
instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra
den kunnskapen vi har per dags dato.
lading
Lad batteriene helt opp før du bruker apparatet for første gang og når
batteriene er tomme. Det tar cirka 4 timer å lade batteriene helt opp.
Lad apparatet når ladelampen begynner å lyser oransje under bruk. Når
ladelampen tennes, er gjenværende kapasitet minst 30 lysblink.
Fulladede batterier gir minst 160 lysblink ved lysintensitet 5, noe som
tilsvarer cirka 15 minutter med trådløs driftstid. Det faktiske antallet lysblink
varierer, avhengig av den valgte lysintensiteten (se Effekt ved forskjellige
lysintensiteter i avsnittet Før bruk).
Fullad apparatet hver 3. til 4. måned, selv om du ikke bruker apparatet for
en lengre periode.
1
Slå av apparatet.

Sett det lille støpselet i apparatet, og koble adapteren til
stikkontakten.
Ladelampen blinker grønt for å vise at apparatet lades.
,
Når batteriene er fulladet, lyser ladelampen kontinuerlig grønt.
,
Viktig: Dekk aldri til apparatet og adapteren under ladingen.
Merk: Under ladingen kan ikke apparatet brukes.
Merk: Adapteren vil være varm mens ladingen pågår. Dette er normalt.

Etter ladingen trekker du ut adapteren fra stikkontakten, og den lille
kontakten ut av apparatet.
Før bruk
For å få optimale resultater og høyest effekt bør du klargjøre de områdene
der du vil bruke apparatet, som beskrevet under.
1
Så lenge du opplever ettervekst av hår, bør du barbere de områdene
du ønsker å behandle.
norSk
79

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips SC2000/00

This manual is also suitable for:

Sc2000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: