Download Print this page

Asus RT-AC57U Quick Start Manual page 58

Wireless-ac1200 dual-band gigabit router
Hide thumbs

Advertisement

[Finnish] CE statement
Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
ASUSTek Computer Inc. vakuuttaa täten, että tämä laite on 2014/53/EU-direktiivin
olennaisten vaatimusten ja muiden asiaan kuuluvien lisäysten mukainen. Koko EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on nähtävissä osoitteessa https://www.asus.com/
Networking/RT-AC57U/HelpDesk_Manual/.
Ekologisen suunnittelun direktiivin 2009/125/EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Testaus (EY) N:o 1275/2008:n ja (EU) N:o 801/2013:n mukaisista ekologisista suunnitteluvaatimuksista
on suoritettu. Kun laite on verkossa valmiustilassa, sen I/O- ja verkkoliittymä ovat lepotilassa eivätkä ne
ehkä toimi oikein. Herättääksesi laitteen, paina Wi-Fi päälle/pois -, nollaa- tai WPS-painiketta.
Tämä laite täyttää EU-säteilyrajoitukset, jotka on asetettu hallitsemattomaan ympäristöön. Tämä
laitteisto tulee asentaa ja sitä tulee käyttää siten, että säteilijän ja kehosi välinen etäisyys on vähintään
20 cm.
Kaikki käyttötilat:
2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n(HT20), 802.11ac(VHT20), 802.11n(HT40), 802.11ac(VHT40), 802.11ac(VHT80)
Taajuus, tila maksimi lähetetty teho EU:ssa on listattu alla:
2412-2472MHz (802.11b/g/n): 19.97 dBm (EIRP)
5180-5240MHz (802.11a/ac/an): 22.96 dBm (EIRP)
5260-5320MHz (802.11a/ac/an): 22.82 dBm (EIRP)
5500-5700MHz (802.11a/ac/an): 29.91 dBm (EIRP)
Tämän laitteen käyttö on rajoitettu sisätiloihin 5 150 - 5 350 MHz:in-taajuusalueella.
Verkkolaite tulee liittää lähelle laitetta helposti tavoitettavissa olevaan paikkaan.
Safety Notices
• Käytä tätä tuotetta ympäristöissä, joissa ympäristölämpötila on välillä 0˚C (32˚F) ja 40˚C (104˚F).
• Varmista tuotteen pohjassa sijaitsevasta arvokilvestä vastaako verkkolaite tätä nimellisarvoa.
• ÄLÄ aseta epätasaisille tai epävakaille pinnoille. Ota yhteys huoltoon, jos kotelo on vahingoittunut.
• Ä LÄ aseta tai pudota esineitä laitteen päälle äläkä anna minkään vieraiden esineiden joutua tuotteen
sisään.
• Ä LÄ altista nesteille, sateelle tai kosteudelle tai käytä niiden lähellä. ÄLÄ käytä modeemia
ukkosmyrskyn aikana.
• ÄLÄ peitä tuotteen tuuletusaukkoja estääksesi tuotteen ylikuumenemisen.
• ÄLÄ käytä vahingoittuneita virtajohtoja, lisävarusteita tai muita oheislaitteita.
• J os virtalähde on rikkoutunut, älä itse yritä sitä korjata. Ota yhteys ammattimaiseen huoltohenkilöön
tai jälleenmyyjääsi.
• E stääksesi sähköiskun vaaran irrota virtakaapeli pistorasiasta ennen järjestelmän paikan muuttamista.
58
U14763_RT-AC57U_QSG_168X125mm.indd 58
2018/9/28 10:45:10

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Asus RT-AC57U

  Related Manuals for Asus RT-AC57U