Download Print this page

Asus RT-AC57U Quick Start Manual page 52

Wireless-ac1200 dual-band gigabit router
Hide thumbs

Advertisement

[Slovenian] CE statement
Poenostavljena izjava o skladnosti EU
ASUSTek Computer Inc. izjavlja, da je ta naprava skladna s temeljnimi zahtevami in drugimi relevantnimi
določili Direktive 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem mestu
https://www.asus.com/Networking/RT-AC57U/HelpDesk_Manual/.
Izjava o skladnosti za Direktivo o okoljsko primerni zasnovi 2009/125/ES
Testiranje glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo v skladu z (ES) št. 1275/2008 in (EU) št. 801/2013 je
bilo izvedeno. Če je naprava v omrežnem načinu pripravljenosti, sta vhodno-izhodni in omrežni vmesnik
v načinu spanja in morda ne bosta delovala pravilno. Če želite napravo prebuditi, pritisnite gumb za
vklop/izklop Wi-Fi, ponastavitev ali WPS.
Oprema je v skladu z omejitvami EU o izpostavljenosti sevanju za nenadzorovano okolje. Opremo
namestite in z njo upravljajte na najmanjši oddaljenosti 20 cm med radiatorjem in telesom.
Vsi načini delovanja:
2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n(HT20), 802.11ac(VHT20), 802.11n(HT40), 802.11ac(VHT40), 802.11ac(VHT80)
Frekvenca, način in maksimalna oddajna moč v EU so navedene v nadaljevanju:
2412-2472MHz (802.11b/g/n): 19.97 dBm (EIRP)
5180-5240MHz (802.11a/ac/an): 22.96 dBm (EIRP)
5260-5320MHz (802.11a/ac/an): 22.82 dBm (EIRP)
5500-5700MHz (802.11a/ac/an): 29.91 dBm (EIRP)
Naprava se v notranjih prostorih lahko uporablja samo, če deluje v frekvenčnem območju od 5150 MHz
do 5350 MHz.
Napajalnik morate namestiti blizu opreme, kjer je preprosto dostopen.
Safety Notices
• Izdelek uporabljajte v okoljih s temperaturo med 0 °C in 40 °C.
• P reberite oznake na nalepki na dnu vašega izdelka in se prepričajte, da je napajalnik skladen z
zahtevami, navedenimi na nalepki.
• N aprave NE postavljajte na neravne ali nestabilne delovne površine. V primeru poškodbe ohišja
poiščite pomoč servisa.
• N a napravo NE SMETE postavljati ali nanjo spuščati predmetov oz. vanjo potiskati kakršnega koli
tujka.
• N aprave NE izpostavljajte oz. uporabljajte v bližini tekočin, dežja ali vlage. Modema NE SMETE
uporabljati med nevihtami.
• Prezračevalnih rež na izdelku NE SMETE pokriti zato, da se sistem ne pregreje.
• NE uporabljajte poškodovanih napajalnih kablov, dodatkov ali drugih zunanjih naprav.
• Č e je napajalnik poškodovan, ga ne poskušajte popraviti sami. Stopite v stik z usposobljenim
serviserjem ali prodajalcem.
• Č e želite preprečiti nevarnost električnega sunka, pred prestavljanjem sistema odklopite napajalni
kabel iz električne vtičnice.
52
U14763_RT-AC57U_QSG_168X125mm.indd 52
2018/9/28 10:45:10

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Asus RT-AC57U

  Related Manuals for Asus RT-AC57U