Download Print this page

Asus RT-AC57U Quick Start Manual page 26

Wireless-ac1200 dual-band gigabit router
Hide thumbs

Advertisement

[Srpski]
Podešavanje vašeg ruter
Možete da podesite svoj ruter preko kablovske ili bežične veze.
A. Povezivanje kablom
A1. Priključite svoj ruter u utičnicu za struju i uključite ga. Povežite mrežni kabl od kompjutera
do LAN ulaza na svom ruteru.
NAPOMENA1: Koristite isključivo adapter koji ste dobili u pakovanju. Korišćenje drugih
adaptera može da ošteti uređaj.
A2. Mrežni GUI se pokreće automatski kada otvorite internet pregledač. Ukoliko se ne
pokrene automatski, unesite http://router.asus.com.
A3. Podesite lozinku za svoj ruter da sprečite neautorizovani pristup.
B. Bežično povezivanje
B1. Priključite svoj ruter u utičnicu za struju i uključite ga.
B2. Povežite se za ime mreže (SSID) prikazano na etiketi proizvoda na poleđini rutera. Za bolju
bezbednost mreže, pređite na jedinstveni SSID i dodelite lozinku.
NAPOMENA2: XX se odnosi na poslednja dva broja 2.4GHz MAC adrese. Broj možete da
pronađete na etiketi na poleđini svog ruter.
B3. Mrežni GUI se pokreće automatski kada otvorite internet pregledač. Ukoliko se ne pokrene
automatski, unesite http://router.asus.com.
B4. Podesite lozinku za svoj ruter da sprečite neautorizovani pristup.
C. Pamćenje podešavanja bežičnog rutera
Često postavljana pitanja (FAQ)
1. Gde mogu da pronađem više informacija o ovom bežičnom ruteru?
• I nternet prezentacija sa često postavljanim pitanjima na internetu: http://support.
asus.com/faq
• I nternet prezentacija za tehničku podršku: http://support.asus.com
• H itna linija za potrošače Pogledajte Hitnu liniju za podršku u ovom Uputstvu za brzo
korišćenje.
26
U14763_RT-AC57U_QSG_168X125mm.indd 26
2018/9/28 10:45:08

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Asus RT-AC57U

  Related Manuals for Asus RT-AC57U