Download Print this page

Asus RT-AC57U Quick Start Manual page 50

Wireless-ac1200 dual-band gigabit router
Hide thumbs

Advertisement

[Romanian] CE statement
Declarație de conformitate UE simplificată
ASUSTek Computer Inc. declară că acest dispozitiv este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte
prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația de conformitate UE completă este disponibilă
la adresa: https://www.asus.com/Networking/RT-AC57U/HelpDesk_Manual/.
Declarația de conformitate pentru Directiva privind proiectarea ecologică 2009/125/
CE
Testarea pentru cerințele de proiectare ecologică în conformitate cu (CE) nr. 1275/2008 și (UE) nr.
801/2013 a fost efectuată. Când dispozitivul se află în modul de standby în rețea, I/E și interfața de rețea
se află în modul de repaus și pot să nu funcționeze corect. Pentru a reactiva dispozitivul, apăsați butonul
de pornire/oprire Wi-Fi, resetare sau butonul WPS.
Acest dispozitiv se încadrează în limitele de expunere la radiații UE stabilite pentru un mediu
necontrolat. Acest echipament trebuie instalat și operat cu distanța minimă de 20 cm între radiator și
corpul dvs.
Toate modurile de funcționare:
2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n(HT20), 802.11ac(VHT20), 802.11n(HT40), 802.11ac(VHT40), 802.11ac(VHT80)
Frecvența, modul și puterea maximă transmisă în UE sunt enumerate mai jos:
2412-2472MHz (802.11b/g/n): 19.97 dBm (EIRP)
5180-5240MHz (802.11a/ac/an): 22.96 dBm (EIRP)
5260-5320MHz (802.11a/ac/an): 22.82 dBm (EIRP)
5500-5700MHz (802.11a/ac/an): 29.91 dBm (EIRP)
Dispozitivul este restricționat doar la utilizarea în interior în cazul operării în intervalul de frecvență
cuprins între 5150 și 5350 MHz.
Adaptorul trebuie montat în apropierea echipamentului şi trebuie să poată fi accesat uşor.
Safety Notices
• Utilizaţi PC-ul desktop în medii cu temperatura ambiantă cuprinsă între 0 ˚C (32 ˚F) şi 40 ˚C (104 ˚F).
• C onsultați eticheta de pe partea de jos a produsului pentru a vă asigura că adaptorul dvs. este
conform.
• N U aşezaţi produsul pe suprafeţe de lucru neregulate sau instabile. În cazul în care carcasa s-a
deteriorat, solicitaţi operaţii de service.
• N U plasați și nu scăpați obiecte pe partea de sus a produsului și nu introduceți obiecte externe în
produs.
• N U expuneţi PC-ul desktop la lichide, la ploaie sau la umezeală. NU utilizaţi PC-ul desktop în timpul
furtunilor cu descărcări electrice.
• N U acoperiți orificiile de ventilare de pe produs. În caz contrar, este posibil ca sistemul să se
supraîncălzească.
• NU utilizaţi cabluri de alimentare, accesorii sau echipamente periferice deteriorate.
• D acă sursa de alimentare se defectează, nu încercaţi să o reparaţi singur. Contactaţi un tehnician de
service calificat sau distribuitorul local.
• P entru a preveni pericolul de electrocutare, deconectaţi cablul de alimentare de la priza electrică
înainte de reamplasarea sistemului.
50
U14763_RT-AC57U_QSG_168X125mm.indd 50
2018/9/28 10:45:10

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Asus RT-AC57U

  Related Manuals for Asus RT-AC57U