Download Print this page

Asus RT-AC57U Quick Start Manual page 43

Wireless-ac1200 dual-band gigabit router
Hide thumbs

Advertisement

[Croatian] CE statement
Pojednostavljena EU Izjava o sukladnosti
ASUSTek Computer Inc. ovime izjavljuje da je uređaj sukladan s osnovnim zahtjevima i ostalim važnim
odredbama direktive 2014/53/EU. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na https://www.asus.
com/Networking/RT-AC57U/HelpDesk_Manual/.
Izjava o sukladnosti za direktivu o ekodizajnu 2009/125/EZ
Provedeno je testiranje zahtjeva na ekodizajn u skladu s (EC) No 1275/2008 i (EU) No 801/2013.
Kada je uređaj u umreženom načinu mirovanja, njegovi ulazi/izlazi i mrežno sučelje su također u
načinu mirovanja i možda neće ispravno raditi. Za pokretanje uređaja pritisnite tipku za uključivanje/
isključivanje Wi-Fi uređaja, ponovno postavljanje ili gumb za WPS.
Ova oprema sukladna je EU ograničenjima o izloženosti zračenju u nekontroliranom okruženju. Ovaj
uređaj se mora postaviti i koristiti na minimalnoj udaljenosti od 20 cm između radijatora i vašeg tijela.
Svi načini rada:
2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n(HT20), 802.11ac(VHT20), 802.11n(HT40), 802.11ac(VHT40), 802.11ac(VHT80)
U nastavku su navedeni frekvencija, način rada i maksimalna emitirana snaga u EU:
2412-2472MHz (802.11b/g/n): 19.97 dBm (EIRP)
5180-5240MHz (802.11a/ac/an): 22.96 dBm (EIRP)
5260-5320MHz (802.11a/ac/an): 22.82 dBm (EIRP)
5500-5700MHz (802.11a/ac/an): 29.91 dBm (EIRP)
Uređaj je ograničen na uporabu u zatvorenim prostorima samo pri radu u frekvencijskom rasponu od
5150 do 5350 MHz.
Adapter se mora instalirati blizu uređaja i mora biti lako dostupan.
Safety Notices
• Ovaj proizvod koristite u okruženjima s temperaturom okruženja između 0 °C (32 °F) i 40 °C (104 °F).
• Pogledajte nazivnu oznaku na donjem dijelu proizvoda kako biste provjerili je li adapter sukladan.
• N E postavljajte uređaj na neravne i nestabilne radne površine. U slučaju oštećenja kućišta, zatražite
pomoć servisera.
• N EMOJTE postavljati ili spuštati predmete na gornji dio uređaja i nemojte umetati strane predmete u
proizvod.
• N E izlažite i ne upotrebljavajte uređaj u blizini tekućina, kiše ili vlage. NEMOJTE koristiti modem tijekom
električne oluje.
• NEMOJTE prekrivati otvore na proizvodu kako ne biste uzrokovali pregrijavanje sustava.
• Nemojte koristiti oštećene kabele za napajanje, dodatnu opremu i ostale vanjske uređaje.
• A ko je adapter oštećen, nemojte ga popravljati sami. Obratite se kvalificiranom servisnom tehničaru ili
dobavljaču.
• K ako biste spriječili opasnost od električnog udara, iskopčajte kabel iz električne utičnice prije
premještanja sustava.
U14763_RT-AC57U_QSG_168X125mm.indd 43
43
2018/9/28 10:45:09

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Asus RT-AC57U

  Related Manuals for Asus RT-AC57U