Download Print this page

Asus RT-AC57U Quick Start Manual page 54

Wireless-ac1200 dual-band gigabit router
Hide thumbs

Advertisement

[Turkish] CE statement
Basitleştirilmiş AB Uygunluk Bildirimi
ASUSTek Computer Inc., bu aygıtın temel gereksinimlerle ve 2014/53/EU Yönergesinin diğer ilgili
koşullarıyla uyumlu olduğunu bildirir. AB uygunluk bildiriminin tam metni https://www.asus.com/
Networking/RT-AC57U/HelpDesk_Manual/ adresinde bulunabilir.
2009/125/EC Çevreye Duyarlı Tasarım yönergesi için Uygunluk Bildirimi
(EC) No 1275/2008 ve (EU) No 801/2013 uyarınca çevreye duyarlı tasarım gereksinimlerine yönelik test
işlemi gerçekleştirilmiştir. Aygıt Ağa Bağlı Bekleme Modundayken, G/Ç ve ağ arabirimi uyku modundadır
ve uygun biçimde çalışmayabilir. Aygıtı uyku durumundan çıkarmak için Wi-Fi açık/kapalı, sıfırla veya
WPS düğmesine basın.
Bu donanım, kontrolsüz bir ortam için belirlenen AB radyasyona maruz kalma sınırlarıyla uyumludur.
Bu donanım, sinyal vericisi ve vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde yerleştirilmeli ve
çalıştırılmalıdır.
Tüm işletim modları:
2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n(HT20), 802.11ac(VHT20), 802.11n(HT40), 802.11ac(VHT40), 802.11ac(VHT80)
AB içinde frekans, mod ve iletilen en fazla güç aşağıda listelenmektedir:
2412-2472MHz (802.11b/g/n): 19.97 dBm (EIRP)
5180-5240MHz (802.11a/ac/an): 22.96 dBm (EIRP)
5260-5320MHz (802.11a/ac/an): 22.82 dBm (EIRP)
5500-5700MHz (802.11a/ac/an): 29.91 dBm (EIRP)
5150 - 5350 MHz frekans aralığında çalıştırılırken aygıtın kullanımı yalnızca iç mekânla sınırlıdır.
Adaptör, donanımın yakınına kurulmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
Safety Notices
• Bu ürünü ortam sıcaklığı 0˚C (32˚F) ve 35˚C (95˚F) arasındaki sıcaklıklarda kullanın.
• Ü rününüzün altındaki derecelendirme etiketine başvurun ve güç adaptörünüzün bununla uyumlu
olduğundan emin olun.
• D üzgün veya sabit olmayan çalışma yüzeylerine YERLEŞTİRMEYİN. Kasa hasar görmüşse servise
başvurun.
• Ürünün üzerine nesneler koymayın veya düşürmeyin ve içine yabancı nesneler itmeyin.
• S ıvılara, yağmura ya da neme maruz BIRAKMAYIN veya bunların yanında KULLANMAYIN. Şimşekli
fırtınalarda modemi KULLANMAYIN.
• Sistemin aşırı ısınmasını önlemek için üründeki havalandırma deliklerinin üzerini kapatmayın.
• Sistemin aşırı ısınmasını önlemek için masaüstü PC'nin üzerindeki hava deliklerini KAPATMAYIN.
• G üç kaynağı bozulmuşsa, tek başınıza onarmaya çalışmayın. Yetkili servis teknisyeniyle veya satıcınızla
bağlantı kurun.
• E lektrik çarpması riskini önlemek için, sistemin yerini değiştirmeden önce güç kablosunun elektrik
prizi ile olan bağlantısını kesin.
54
U14763_RT-AC57U_QSG_168X125mm.indd 54
2018/9/28 10:45:10

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Asus RT-AC57U

  Related Manuals for Asus RT-AC57U