Download Print this page

Asus RT-AC57U Quick Start Manual page 10

Wireless-ac1200 dual-band gigabit router
Hide thumbs

Advertisement

A2. Po spuštění webového prohlížeče se automaticky spustí webové grafické uživatelské
rozhraní. Pokud se nespustí automaticky, zadejte http://router.asus.com.
A3. Nastavte heslo směrovače, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu.
B. Bezdrátové připojení
B1. Připojte směrovač k elektrické zásuvce a zapněte napájení.
B2. Připojte se k názvu sítě (SSID), který je uveden na štítku produktu na boční straně
směrovače. Pro zvýšení zabezpečení sítě změňte na jedinečné SSID a vytvořte heslo.
POZNÁMKA2: XX označuje poslední dvě číslice adresy MAC 2,4 GHz. Je uvedeno na štítku
na zadní straně přístroje směrovač.
B3. Po spuštění webového prohlížeče se automaticky spustí webové grafické uživatelské
rozhraní. Pokud se nespustí automaticky, zadejte http://router.asus.com.
B4. Nastavte heslo směrovače, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu.
Zapamatování nastavení bezdrátového směrovače
C.
Časté dotazy (FAQ)
1. Kde lze najít další informace o tomto bezdrátovém směrovači?
• Server online s odpověďmi na časté dotazy: http://support.asus.com/faq
• Server technické podpory: http://support.asus.com
• Horká linka pro zákazníky: Viz Horká linka odborné pomoci v Doplňkové příručce.
[Hrvatski]
Postavljanje uređaja ruter
Usmjerivač možete podesiti putem žične ili bežične veze.
A. Žična veza
A1. Ukopčajte usmjerivač u izvor napajanja i uključite ga. Spojite mrežni kabel s računala na
LAN priključak na usmjerivaču.
NAPOMENA1: Koristite samo onaj adapter koji ste dobili u pakiranju. Korištenjem drugih
adaptera možete oštetiti uređaj.
A2. Web grafičko sučelje pokreće se automatski kad otvorite web preglednik. Ako se ne
pokrene automatski, unesite http://router.asus.com
A3. Postavite lozinku za usmjerivač kako biste spriječili neovlašteni pristup.
B. Bežična veza
B1. Ukopčajte usmjerivač u izvor napajanja i uključite ga.
10
U14763_RT-AC57U_QSG_168X125mm.indd 10
2018/9/28 10:45:07

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Asus RT-AC57U

  Related Manuals for Asus RT-AC57U