Download Print this page

Asus RT-AC57U Quick Start Manual page 46

Wireless-ac1200 dual-band gigabit router
Hide thumbs

Advertisement

[Hungarian] CE statement
Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat
Az ASUSTek Computer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat
teljes szövegét a következő weboldalon tekintheti meg: https://www.asus.com/Networking/RT-AC57U/
HelpDesk_Manual/.
Megfelelőségi nyilatkozat a környezettudatos tervezésről szóló 2009/125/EK
irányelvhez
A környezettudatos tervezés követelményeit illetően tesztelést végeztünk az (EK) 1275/2008 és (EU)
801/2013 előírásai szerint. Ha a készülék hálózati készenléti üzemmódra van állítva, akkor az I/O és a
hálózati csatoló alvó üzemmódba kerül, és elképzelhető, hogy nem működik megfelelően. A készülék
felébresztéséhez nyomja meg a Wi-Fi, a reset gombot vagy a WPS gombot.
Ez a berendezés megfelel az Európai Unió rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó, ellenőrizetlen
környezethez megállapított határértékeinek. A készülék telepítésekor és használata során legalább 20
cm távolságot kell hagyni a fűtőtest és a teste között.
Minden működési üzemmód:
2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n(HT20), 802.11ac(VHT20), 802.11n(HT40), 802.11ac(VHT40), 802.11ac(VHT80)
Az alábbiakban megtekintheti az Európai Unióban érvényes frekvenciát, üzemmódot és maximális
átviteli teljesítményt:
2412-2472MHz (802.11b/g/n): 19.97 dBm (EIRP)
5180-5240MHz (802.11a/ac/an): 22.96 dBm (EIRP)
5260-5320MHz (802.11a/ac/an): 22.82 dBm (EIRP)
5500-5700MHz (802.11a/ac/an): 29.91 dBm (EIRP)
Az 5150 és 5350 MHz közötti frekvenciatartományban a készülék beltéri használatra van korlátozva.
Az adaptert a berendezés közelében kell telepíteni, és egyszerűen elérhetővé kell tenni.
Safety Notices
• A terméket 0˚C (32˚F) és 40˚C (104˚F) közötti hőmérsékleten használja.
• T ekintse meg a termék alján lévő minősítési címkét, és ellenőrizze, hogy a hálózati adapter megfelel a
minősítésnek.
• NE tegye a számítógépet labilis, vagy egyenetlen felületre. A sérült burkolatot javíttassa meg.
• NE helyezzen és NE ejtsen tárgyakat a készülék tetejére, és ne dugjon idegen tárgyakat a belsejébe.
• N E tegye ki folyadéknak, esőnek vagy nedvességnek, vagy használja azok közelében. NE használja a
modemet villámlás közben.
• NE fedje be a készüléken lévő szellőzőnyílásokat, nehogy túlmelegedjen a rendszer.
• NE használjon sérült tápkábelt, kiegészítőt vagy más perifériát.
• H a a tápegység elromlik, ne kísérelje meg saját maga megjavítani. Forduljon szakemberhez vagy a
termék viszonteladójához.
• A z áramütés elkerülése érdekében húzza ki a berendezés tápkábelét a konnektorból, mielőtt
áthelyezné a rendszert.
46
U14763_RT-AC57U_QSG_168X125mm.indd 46
2018/9/28 10:45:10

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Asus RT-AC57U

  Related Manuals for Asus RT-AC57U