Download Print this page

Asus RT-AC57U Quick Start Manual page 27

Wireless-ac1200 dual-band gigabit router
Hide thumbs

Advertisement

[Slovenský]
Inštalácia smerovač
Smerovač môžete nastaviť pomocou drôtového alebo bezdrôtového pripojenia.
A. Káblové pripojenie
A1. Smerovač zapojte do elektrickej zásuvky a zapnite ho. Sieťový kábel z počítača zapojte do
portu LAN v smerovači.
POZNÁMKA1: Používajte iba adaptér, ktorý je súčasťou balenia. Používaním iných
adaptérov môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
A2. Po otvorení webového prehľadávača sa automaticky načíta webové grafické používateľské
rozhranie (GUI). Ak sa nenačíta automaticky, zadajte adresu http://router.asus.com.
A3. Nastavte heslo pre smerovač, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu.
B. Bezdrôtové pripojenie
B1. Smerovač zapojte do elektrickej zásuvky a zapnite ho.
B2. Pripojte do siete s názvom (SSID), ktorý je uvedený na štítku výrobku na zadnej strane
smerovača. Pre lepšie zabezpečenie siete ho zmeňte na jedinečné SSID a priraďte heslo.
POZNÁMKA2: XX predstavuje posledné dve číslice adresy 2.4GHz MAC. Tieto číslice sú
uvedené štítku na zadnej strane smerovača RT-AC57U.
B3. Po pripojení sa po otvorení webového prehľadávača automaticky načíta webové grafické
používateľské rozhranie (GUI). Ak sa nenačíta automaticky, zadajte adresu
http://router. asus.com.
B4. Nastavte heslo pre smerovač, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu.
C. Uchovanie údajov o nastaveniach bezdrôtového smerovača
Často kladené otázky (FAQ)
1. Kde nájdem viac informácií o smerovači bezdrôtovej komunikácie?
• O n-line stránka s často kladenými otázkami: http://support.asus.com/faq
• Stránka technickej podpory: http://support.asus.com
• Z ákaznícka horúca linka: Pozrite si informácie o horúcej linke podpory v Doplnkovom
návode.
U14763_RT-AC57U_QSG_168X125mm.indd 27
27
2018/9/28 10:45:08

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Asus RT-AC57U

  Related Manuals for Asus RT-AC57U