Download Print this page

Asus RT-AC57U Quick Start Manual page 55

Wireless-ac1200 dual-band gigabit router
Hide thumbs

Advertisement

[Danish] CE statement
Forenklet EU-overensstemmelseserklæringen
ASUSTek Computer Inc. erklærer herved, at denne enhed er i overensstemmelse med hovedkravene
og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan
findes på https://www.asus.com/Networking/RT-AC57U/HelpDesk_Manual/.
Overensstemmelseserklæring for miljøvenligt design i direktiv 2009/125/EC
Vedrørende testkrav af øko-design i henhold til (EC) nr. 1275/2008 og (EU) nr. 801/2013 er blevet
gennemført. Når enheden er på netværk-standby, er dens I/O og netværksgrænseflade i dvale, og vil
muligvis ikke virke ordentligt. For at aktivere enheden, skal du trykke på trådløs til/fra, nulstil eller WPS-
knappen.
Dette udstyr er i overensstemmelse med EU's grænser, der er gældende i et ukontrolleret miljø. Dette
udstyr skal installeres og bruges mindst 20 cm mellem radiatoren og din krop.
Alle driftsfunktioner:
2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n(HT20), 802.11ac(VHT20), 802.11n(HT40), 802.11ac(VHT40), 802.11ac(VHT80)
Frekvensen, indstillingen og den maksimale overførte effekt i EU er anført på listen nedenfor:
2412-2472MHz (802.11b/g/n): 19.97 dBm (EIRP)
5180-5240MHz (802.11a/ac/an): 22.96 dBm (EIRP)
5260-5320MHz (802.11a/ac/an): 22.82 dBm (EIRP)
5500-5700MHz (802.11a/ac/an): 29.91 dBm (EIRP)
Denne enhed er begrænset til indendørs brug, hvis den bruges på frekvensområdet 5150-5350 MHz.
Adapteren skal bruges i nærheden af udstyret, og skal være let tilgængelig.
Safety Notices
• Anvend produktet i omgivelser med temperaturer på mellem 0°C(32°F) og 40°C(104°F).
• Sørg for, at din strømadapter passer til strømoplysninger, der findes på bunden af dit produkt.
• A nbring IKKE på ujævne eller ustabile arbejdsoverflader. Send til reparation, hvis kabinettet er blevet
beskadiget.
• D er må IKKE placeres eller tabes genstande på produktet. Og der må IKKE stikkes fremmedlegemer
ind i produktet.
• Udsæt og brug den IKKE i nærheden af væsker, regn eller fugt. Brug IKKE modemmet under uvejr.
• Tildæk IKKE ventilationshullerne på produktet, da system ellers kan overophede.
• Brug IKKE beskadigede el-ledninger, perifere enheder og beskadiget tilbehør.
• H vis strømforsyningen går i stykker, må du ikke prøve på selv at reparere den. Kontakt en autoriseret
servicetekniker eller forhandleren.
• F or at undgå faren for elektrisk stød, skal du fjerne netledningen fra stikkontakten, inden du flytter
systemet til et andet sted.
U14763_RT-AC57U_QSG_168X125mm.indd 55
55
2018/9/28 10:45:10

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Asus RT-AC57U

  Related Manuals for Asus RT-AC57U