Download Print this page

Asus RT-AC57U Quick Start Manual page 56

Wireless-ac1200 dual-band gigabit router
Hide thumbs

Advertisement

[Dutch] CE statement
Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring
ASUSTek Computer Inc. verklaart dat dit apparaat in overeenstemming is met de essentiële vereisten
en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. Volledige tekst EU-conformiteitsverklaring is
beschikbaar op https://www.asus.com/Networking/RT-AC57U/HelpDesk_Manual/.
Conformiteitsverklaring voor Ecodesign Richtlijn 2009/125/EG
Testen van vereisten van ecodesign overeenkomstig (EG) nr. 1275/2008 en (EU) nr. 801/2013
zijn uitgevoerd. Wanneer het apparaat in de modus Stand-by in netwerk staat, staan de I/O en
netwerkinterface in de slaapstand en werken wellicht niet goed. Om het apparaat uit de slaapstand te
halen, drukt u op de knop Wi-Fi aan/uit, reset of WPS.
Deze apparatuur voldoet aan EU-limieten voor blootstelling aan straling als uiteengezet voor
een onbeheerste omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een
minimumafstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.
Alle bedrijfsmodi:
2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n(HT20), 802.11ac(VHT20), 802.11n(HT40), 802.11ac(VHT40), 802.11ac(VHT80)
De frequentie, modus en het afgegeven maximumvermogen in de EU wordt hieronder vermeld:
2412-2472MHz (802.11b/g/n): 19.97 dBm (EIRP)
5180-5240MHz (802.11a/ac/an): 22.96 dBm (EIRP)
5260-5320MHz (802.11a/ac/an): 22.82 dBm (EIRP)
5500-5700MHz (802.11a/ac/an): 29.91 dBm (EIRP)
Het apparaat is beperkt tot alleen binnengebruik bij werking in het frequentiebereik van 5150 tot 5350 MHz.
De adapter moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.
Safety Notices
• G ebruik dit product in omgevingen met omgevingstemperaturen tussen 0˚C (32°F) en 40˚C (104˚F).
• R aadpleeg het typeplaatje op de onderkant van uw product en controleer of uw voedingsadapter
voldoet aan dit type.
• N IET op onegale of instabiele werkoppervlakken plaatsen. Als de behuizing beschadigd is geraakt,
dient u hulp bij onderhoud hulp te zoeken.
• P laats of laat GEEN objecten vallen bovenop het product en schuif geen vreemde objecten in het
product.
• N IET in de buurt van vloeistoffen, regen of vocht blootstellen of gebruiken. NIET de modem tijdens
onweer gebruiken.
• Dek de uitlaatopeningen van het product NIET AF zodat het systeem niet oververhit raakt.
• N IET de ventilatieopeningen van de Desktop PC afdekken, om oververhitting van het systeem te
voorkomen.
• A ls de netvoeding is beschadigd, mag u niet proberen het zelf te repareren. Neem contact op met
een bevoegde servicemonteur of uw handelaar.
• V erwijder, voordat u het systeem verplaatst, de stroomkabel uit de contactdoos om elektrische schok
te vermijden.
56
U14763_RT-AC57U_QSG_168X125mm.indd 56
2018/9/28 10:45:10

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Asus RT-AC57U

  Related Manuals for Asus RT-AC57U