Tavsiyeler Ve Öneriler - Zanussi ZHT620X User Manual

Hide thumbs Also See for ZHT620X:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 3
Tavsiyeler ve öneriler
TR
• Bu kullanma talimatι birden fazla cihaz modeli için
geçerlidir. Cihazιnιza uymayan bazι donanιm özellikleri
tarif edilmiş olabilir.
• Yalnιş veya eksik montajdan doğan herhangi bir zararιn
sorumluluğu üreticiye ait değildir.
• Davlumbaz ile pişirici cihazιn ocak kιsmι arasιndaki
minimum güvenlik mesafesi 650 mm.dir (bazı modeller
daha alçak seviyede bir yüksekliğe kurulabilir, hacim ve
kurulum ile ilgili paragraflara bakınız).
• Besleme voltajιnιn, davlumbaz içerisine yerleştirilen bilgi
etiketinde belirtilenle aynι olup olmadιğιnι kontrol edin.
• Sιnιf I elektrikli aletleri için, güç kaynağιnιn yeterli
topraklamayι sağlayιp sağlamadιğιnι kontrol edin.
Minimum 120 mm çapιnda bir boru yoluyla davlumbazι
çιkιş bacasιna bağlayιn. Baca bağlantιsι mümkün oldu-
ğunca kιsa olmalιdιr.
• Davlumbaz borusunu yanιcι duman taşιyan baca
deliğine (buhar kazanι, şömine, vb.) bağlamayιn.
• Davlumbazιn elektrikle çalιşmayan aletlerle (örneğin;
gazlι cihazlar) bağιntιlι olarak kullanιlmamasι halinde
çιkιş gazιnιn geri tepmesini önlemek amacιyla odada
yeterli bir havalandιrma sağlanmalιdιr. Temiz hava
girişini temin etmek için mutfakta doğrudan dιşarιya
açιlan bir açιklιk bulunmalιdιr. Cihazların bulunduğu
mekan ile dış çevre arasındaki azami basınç farkının
0,04 mbar’ı geçmemesi şarttır.
• Güç kablosunun hasar görmesi durumunda herhangi
bir riskten kaçınmak için imalatçı ya da teknik servis
tarafından değiştirilmelidir.
• Davlumbazı şebeke cereyanına bağlarken aray temas
aralığı en az 3 mm olan çift kutuplu bir elektrik anahtarı
koyunuz.
Kullanim
• Davlumbaz mutfaktaki kokularιn emilmesi amacιyla
evlerde kullanιm için tasarlanmιştιr.Ticari ve endüstriyel
amaçlar için kullanmayιnιz.
• Davlumbazι tasarlandιğι amaçlarιn dιşιnda kesinlikle
kullanmayιnιz.
• Davlumbaz çalιşιrken altιnda kesinlikle yüksek çιplak
ateş bιrakmayιn.
• Alev yoğunluğunu doğrudan tencerenin altιnda kalacak
şekilde ayarlayιn, kenarlarιnι sarmadιğιndan emin olun.
• Yağda kιzartma tavalarιnι kullanιrken sürekli olarak takip
edin: fazla ιsιnan yağ tutuşabilir.
• Kapağın altında kıvılcımdan kaçının, yangın riski
• Bu alet, güvenliklerinden sorumlu kişiler tarafından
kontrol edilmedikleri veya eğitilmedikleri sürece; fiziksel,
duyumsal ve zihinsel kapasitesinde kısıtlama olan
(çocuklar dahil) veya aleti kullanma tecrübesi ve bilgisi
olmayan kişiler tarafından kullanılamaz.
• Bebeklerin, aletle oynamadıklarından emin olmak için
kontrol edilmeli gerekir.
• “DİKKAT: Pişirme cihazlarında kullanılırken ulaşılabilir
parçalar sıcak hale gelebilir.”
Bakim
• Ürün veya paketi üzerindeki sembolü, bu ürünün
normal bir evsel atık olarak görülmemesi ve bu tip
elektrikli veya elektronik cihazların atıldığı dönüşümlü
toplama noktalarına terkedilmesi gerektiğine işaret
eder. Bu ürünü gerektiği gibi elimine etme kurallarına
uyarsanız çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz
etkilerini bertaraf etmeye katkı sağlamış olursunuz. Bu
ürünün geri dönüşüm koşulları hakkında daha ayrıntılı
bilgi için hudutları içinde bulunduğunuz belediyenin ilgili
diaresine, atık yoketme servisine veya ürünün satıcısına
danışınız.
• Herhangi bir bakιm işlemini gerçekleştirmeden önce
davlumbazι kapatιn veya fişini çιkarιn.
• Filtreleri belirtilen zamanlarda temizleyin ve / veya
değiştirin(Yangın riski).
- - H Bu filtre yıkanmaz, ortalama iki ayda bir değiştirilir
H
- Aktif karbonlu koku giderici filtreler W Aktif karbonlu
koku giderici filtre yıkanmaz ve rejenere edilmez,
normal kullanımda yaklaşık 4 ayda bir, yoğun
kullanımda daha sıkça değiştirilmesi gerekir.
W
- Yağ tutucu filtreler Z Bu filtreler bulaşık makinasında
da yıkanabilir ve normal kullanıldıklarında iki ayda bir,
yoğun kullanım halinde ise daha sıkça yıkanmalarıı
gereklidir.
Page 51

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents