Рекомендації Та Поради - Zanussi ZHT620X User Manual

Hide thumbs Also See for ZHT620X:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 3
Рекомендації та поради
UK
• Ця інструкція з експлуатації застосовується до
декількох моделей пристрою. У зв'язку з цим в
ній можна знайти описи окремих функцій, які не
належать до вашого конкретного при-строю.
• Виробник не нестиме відповідальності за
жодні пошкодження, що виникли в результаті
неправильного або неналежного встановлення.
• Мінімальна безпечна відстань між поверхнею плити
та витяжкою становить 650 мм (деякі моделі можуть
бути встановлені нижче, дивіться розділи з робочих
габаритів та встановлення).
• Переконайтеся, що напруга в мережі відповідає
напрузі, вказаній на паспортній табличці, що
розташована з внутрішньої сторони витяжки.
• У разі використання пристроїв класу I переконайтеся
у тому, що внутрішнє джерело живлення має
відповідне заземлення.
• Підключайте витяжку до димоходу за допомогою
труби з діаметром щонайменше 120 мм. Шлях до
димоходу повинен бути якомога коротшим.
• Не підключайте витяжку до витяжних каналів, через
які виводяться гази горіння (з бойлерів, камінів тощо).
• Якщо витяжка використовується разом із
неелектричними пристроями (наприклад,
пристроями для спалювання газів), у приміщенні
необхідно забезпечити достатню вентиляцію, щоб
уникнути зворотної тяги відпрацьованих газів. На
кухні повинен бути отвір, зв'язаний безпосередньо
з джерелом свіжого повітря, щоб забезпечити
надходження чистого повітря. Якщо кухонна витяжка
використовується в поєднанні з пристроями, які
працюють від електричних джерел енергії, від'ємний
тиск в приміщенні не повинен перевищувати 0,04
мбар, щоб уникнути повернення витяжкою газів
назад у приміщення.
• У разі пошкодження кабелю живлення його заміну
повинен здійснити представник виробника або
відділу технічного обслуговування, щоб уникнути
загрози безпеки.
• Підключайте витяжку до розетки за допомогою
двополюсного вимикача з контактним зазором
щонайменше 3 мм.
Використання
• Витяжка була розроблена винятково для
домашнього використання з метою усунення запахів
на кухні.
• Ніколи не використовуйте витяжку в цілях, для яких
вона не призначена.
• Ніколи не залишайте високе відкрите полум'я під
витяжкою, коли вона працює.
• Регулюйте інтенсивність вогню, щоб він був
направлений на дно каструлі, не допускаючи, щоб
вогонь охоплював її сторони.
• Під час використання фритюрниць потрібно постійно
слідкувати, щоб перегріта олія не спалахнула.
• Не готуйте за допомогою фламбування (відкритого
вогню в самому посуді) під витяжкою через ризик
виникнення пожежі.
• Цей пристрій не призначено для використання
особами (у тому числі дітьми) з обмеженими
фізичними, сенсорними або психічними
можливостями, а також особами з відсутністю
досвіду чи знань, крім випадків, коли особи,
відповідні за їхню безпеку, наглядають за ними або
попередньо проінструктували їх щодо використання
пристрою.
• Необхідно слідкувати, щоб діти не грались із
пристроєм.
• «ОБЕРЕЖНО: досяжні частини можуть дуже
нагрітися при використанні з електроплитою».
Обслуговування
• Симво на виробі або його упаковці вказує,
що цей виріб не можна викидати як побутові
відходи. Замість цього його потрібно передати у
відповідне місце збору для повторної переробки
електричного та електронного обладнання.
Забезпечивши належну утилізацію виробу, можна
допомогти в запобіганні негативним наслідкам для
навколишнього середовища та здоров'я людини, які
можуть бути викликані неправильною утилізацією
цього виробу. Для отримання докладнішої
інформації щодо утилізації цього виробу
звертайтеся до місцевих органів влади, до служби
утилізації побутових відходів або до магазину, де
було придбано виріб.
• Вимикайте пристрій або від'єднуйте його від
електромережі, перш ніж виконувати будь-які роботи
з обслуговування.
• Чистіть та/або замінюйте фільтри через зазначений
період часу (небезпека виникнення пожежі).
- - H Цей фільтр не можна мити, його слід міняти
через кожні два місяці.
H
33

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents