Savjeti I Preporuke - Zanussi ZHT620X User Manual

Hide thumbs Also See for ZHT620X:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 3
SAVJETI I PREPORUKE
HR
• Ova knjižica s uputama za korištenje predviđena je za
više verzija uređaja. Moguće je da su opisani pojedini
detalji dodatne opreme koji se ne tiču vašeg uređaja.
• Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost
za štete prouzročene nepravilnim instaliranjem ili
nepridržavanjem osnovnih radnih propisa.
• Minimalna sigurnosna udaljenost između radne
površine Kuhala i Nape mora iznositi barem 650
mm (neki modeli mogu se instalirati na manjoj visini,
pogledajte dio smještanje i instalacija).
• Provjerite da li mrežni napon odgovara naponu
navedenom na pločici koja se nalazi unutar Nape.
• Za Uređaje s niskom potrošnjom provjerite da li kućna
električna instalacija osigurava pravilno uzemljenje.
• Priključite Napu izlazu usisanog zraka cijevima čiji
promjer odgovara ili je veći od 120 mm. Dužina cijevi
mora biti što kraća.
• Nemojte priključiti Napu cijevima za odvod dima
proizvoda sagorjevanje (kotlovi, kamini, itd.).
• U slučaju da se u prostoriji koristi napa i uređaji koje
ne pokreće električna energija (na primjer uređaji koji
koriste plin), mora se osigurati dovoljna prozračenost
prostora. U slučaju da ga kuhinja nema, napravite otvor
prema vani, kako biste osigurali dotok čistog zraka.
Pravilno korištenje bez rizika postiže se kad maksimalni
niski tlak u prostoriji ne prelazi 0,04 mbara.
• U slučaju oštećenja kabela napajanja, mora ga
zamijeniti proizvođač ili serviser, kako bi se spriječili
mogući rizici.
• Spojite napu na mrežno napajanje stavljanjem između
dvopolnog prekidača s otvorom kontakata od najmanje
3 mm.
KORIŠTENJE
• Napa je zamišljena za isključivo kućno korištenje, za
uklanjanje neugodnih mirisa iz kuhinje.
• Nemojte nikad koristiti Napu na neprikladan način.
• Izbjegavajte otvorene plamenike jakog intenziteta ispod
Nape koja je uključena.
• Regulirajte uvijek plamenik tako da izbjegnete očigledno
bočno prekoračivanje plamenika u odnosu na dno
lonaca.
• Provjeravajte friteze tijekom korištenja: pregrijavanje ulja
moglo bi lako dovesti do zapaljivanja.
• Nemojte spremati flambiranu hranu ispod kuhinjske
nape; opasnost od požara
• Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu od strane
osoba (uključujući i djecu) koja imaju smanjene fizičke,
senzoričke ili mentalne sposobnosti, ili nemaju dovoljno
iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili im
nisu dane jasne upute vezane uz uporabu uređaja od
strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
• Djeca bi trebala biti pod nadzorom kako bi se osiguralo
da se ne igraju s uređajem.
• "PAŽNJA: Zapaljivi dijelovi mogu se jako zagrijati ako se
koriste s uređajima za kuhanje".
ODRŽAVANJE
• Simbol na proizvodu ili ambalaži pokazuje da se
proizvod ne smije tretirati kao običan kućni otpad, već
se treba odlagati na posebnim sabirnim mjestima za
reciklažu električnih i elektroničkih uređaja. Pravilnim
odlaganjem proizvoda pridonosi se izbjegavanju
potencijalnih negativnih posljedica za okoliš i zdravlje
koje bi mogle proizići uslijed neprikladnog odlaganja
proizvoda. Za podrobnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda, kontaktirajte komunalni ured, lokalnu
službu za odlaganje otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili
proizvod.
• Prije nego što pristupite održavanju, isključite Napu
iskopčavanjem električnog utikača ili pritiskom na glavni
prekidač.
• Izvršite savjesno i pravovremeno održavanje Filtera
poštivajući preporučene vremenske razmake (Rizik od
požara).
- - H Ne može se prati i nije obnovljiv, potrebno ga je
zamijeniti otprilike svaka 2 mjeseca korištenja ili
češće, kod posebno intenzivne uporabe.
- Filtri protiv mirisa s aktivnim ugljenom W Filtar protiv
mirisa s aktivnim ugljenom ne može se prati i nije
obnovljiv, zamjenjuje se otprilike svaka 4 mjeseca
korištenja ili češće, kod posebno intenzivne uporabe.
H
W
45

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents