Συμβουλεσ Και Συστασεισ - Zanussi ZHT620X User Manual

Hide thumbs Also See for ZHT620X:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 3
Συμβουλεσ και συστασεισ
EL
• Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται
σε πολλά μοντέλα της συσκευής. Είναι δυνατό να
περιγράφονται διάφορα εξαρτήματα του εξοπλισμού,
που δεν αφορούν τη συσκευή σας.
• Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες
που οφείλονται σε λανθασμένη εγκατάσταση ή στη μη
τήρηση των κανόνων της τεχνικής.
• Η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας μεταξύ της επιφάνειας
των εστιών και του απορροφητήρα πρέπει να είναι 650
mm (ορισμένα μοντέλα μπορούν να εγκατασταθούν σε
μικρότερο ύψος, ανατρέξτε στις παραγράφους με τις
διαστάσεις και τις οδηγίες τοποθέτησης).
• Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην
τιμή που αναγράφεται στην πινακίδα στο εσωτερικό του
απορροφητήρα.
• Για συσκευές κλάσης I βεβαιωθείτε ότι η οικιακή
ηλεκτρική εγκατάσταση εξασφαλίζει σωστή γείωση.
• Συνδέστε τον απορροφητήρα στον αγωγό απαγωγής
χρησιμοποιώντας σωλήνα με διάμετρο ίση ή
μεγαλύτερη από 120 mm. Η διαδρομή του σωλήνα
πρέπει να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη.
• Μη συνδέετε το σωλήνα σε αγωγούς απαγωγής
καπναερίων που παράγονται από καύση (λέβητες,
τζάκια κλπ.).
• Σε περίπτωση που στο δωμάτιο εκτός από τον
απορροφητήρα χρησιμοποιούνται και συσκευές
που δεν καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια (π.χ.
συσκευές καύσης αερίου), θα πρέπει να προβλέπεται
επαρκής αερισμός του χώρου. Εάν η κουζίνα δεν
διαθέτει ανοίγματα, δημιουργήστε ένα άνοιγμα που
να επικοινωνεί με το εξωτερικό για να εξασφαλίζεται
η είσοδος καθαρού αέρα. Μια κατάλληλη και χωρίς
κινδύνους χρήση επιτυγχάνεται όταν η μέγιστη
υποπίεση του δωματίου δεν υπερβαίνει τα 0,04 mBar.
• Σε περίπτωση ζημιάς του ηλεκτρικού καλωδίου, αυτό
πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από
το σέρβις, ώστε να προληφθεί κάθε κίνδυνος.
• Συνδέστε τον απορροφητήρα στο δίκτυο
παρεµβάλλοντας διπολικό διακόπτη µε άνοιγµα
επαφών τουλάχιστον 3 mm.
Χρηση
• Ο απορροφητήρας έχει μελετηθεί αποκλειστικά για
οικιακή χρήση και για την απαγωγή των οσμών της
κουζίνας.
• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ για άλλες χρήσεις τον
απορροφητήρα.
• Μην αφήνετε ελεύθερες φλόγες μεγάλης έντασης κάτω
από τον απορροφητήρα όταν λειτουργεί.
• Ρυθμίζετε πάντα τις φλόγες έτσι ώστε να μην
προεξέχουν πολύ από τον πάτο των σκευών.
• Ελέγχετε τις φριτέζες όταν χρησιμοποιούνται: το καυτό
λάδι μπορεί να πάρει φωτιά.
• Μην μαγειρεύετε φαγητά φλαμπέ κάτω από τον
απορροφητήρα της κουζίνας. Υπάρχει κίνδυνος
πυρκαγιάς.
• Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από
άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με
μειωμένες ψυχικές ή διανοητικές ικανότητες, ή από
άτομα χωρίς πείρα και γνώση, εκτός εάν ελέγχονται ή
εκπαιδεύονται στη χρήση της συσκευής από άτομα που
ευθύνονται για την ασφάλειά τους.
• Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να
εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
• “ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα προσβάσιμα μέρη μπορεί να έχουν
υψηλή θερμοκρασία αν χρησιμοποιούνται με συσκευές
μαγειρέματος.”
Συντηρηση
• Το σύµβολο στο προϊόν ή επάνω στη συσκευασία
του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να µ εταχειρίζεστε το
προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριµµα . Αντιθέτως θα
πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σηµείο συλ-
λογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισµού. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό
διατίθεται σωστά, συµβάλλετε στην αποτροπή
ενδεχόµενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον
και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα µπορούσαν
διαφορετικά να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισµό
α-πόρριψης του προϊόντος αυτού. Για λεπτοµερέστερες
πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση του προϊό-
ντος αυτού, επικοινωνήστε µε το δηµαρχείο της
περιοχής σας, την τοπική σας υπηρεσία αποκοµιδής
οικια-κών απορριµµάτων ή µε το κατάστηµα όπου
αγοράσατε το προϊόν.
• Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση συντήρησης,
αποσυνδέστε τον απορροφητήρα βγάζοντας το φις από
την πρίζα ή γυρνώντας το γενικό διακόπτη.
• Η συντήρηση των φίλτρων πρέπει να εκτελείται
σχολαστικά και έγκαιρα στα ενδεδειγμένα χρονικά
διαστήματα (Κίνδυνος πυρκαγιάς).
- - H δεν μπορούν να πλυθούν, αλλά θα πρέπει να
αντικαθίσταται κάθε δύο μήνες
H
Page 49

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents