Tanácsok És Javaslatok - Zanussi ZHT620X User Manual

Hide thumbs Also See for ZHT620X:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 3
Tanácsok és javaslatok
HU
• Ez a használati útmutató a készülék több változatához
is alkalmazható. Így elõfordulhat, hogy néhány
olyan tartozékról is esik szó benne, amelyek az Ön
készülékéhez nem járnak.
• A helytelen vagy a törvényi előírásoknak nem megfelelő
üzembe helyezés miatti károkért a gyártó semmilyen
felelősséget nem vállal.
• A főzőfelület és a készülék közötti távolság minimum
650 mm legyen (egyes típusok kisebb magasságban is
felszerelhetők, ezzel kapcsolatban lásd a térigénnyel és
üzembe helyezéssel kapcsolatos részeket).
• Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a
készülék adattábláján feltüntetett értéknek.
• Az Ia osztályba tartozó készülékeknél győződjön
meg arról, hogy otthonának elektromos hálózata
megfelelően földelt-e.
• Legalább 120 mm átmérőjű csövezettel kösse
rá a készüléket a beszívott levegő kimenetére. A
csövezetnek a lehető legrövidebbnek kell lennie.
• Tilos a készüléket az égetőberendezések (kazán,
konvektor stb.) által előállított füstgázok elvezetésére
szolgáló vezetékbe bekötni.
• Megfelelő szellőzésről kell gondoskodni abban az
esetben, ha a készülék elhelyezésére szolgáló
helyiségben nem elektromos üzemű (hanem
például gázüzemű) berendezések is vannak. Ha
a konyha semmilyen nyílással nincs összekötve a
külvilággal, akkor a tiszta levegő biztosítása érdekében
gondoskodni kell egy ilyenről. Akkor lehet megfelelő
és kockázatmentes működés, ha a helyiség maximális
nyomáscsökkenése nem lépi túl a 0,04 mbar értéket.
• A kockázatok elkerülése érdekében a megsérült
hálózati zsinór cseréjét kizárólag a gyártó vagy a
műszaki vevőszolgálat végezheti.
• A készüléket olyan kétpólusú megszakító közbeiktatásával
kell csatlakoztatni az elektromos hálózathoz, amelyen az
érintkezõk távolsága minimum 3 mm.
Használat
• A készülék kizárólag otthoni használatra, a konyhai
szagok eltávolítására szolgál.
• Tilos a készüléket a rendeltetésszerűtől eltérő módon
használni.
• Tilos a működésben levő készülék alatt erősen égő nyílt
lángot használni.
• Mindig olyan erősre állítsa be a lángot, hogy az a
tűzhelyen levő lábas alól ne szökhessen ki oldalsó
irányban.
• Olajsütő használatakor figyeljen oda: a felforrósodott
olaj könnyen meggyulladhat.
• A készüléket nem használhatják csökkent pszichés,
érzékelési vagy szellemi képességű, megfelelő
tapasztalatok és ismeretek nélküli személyek (beleértve
a gyermekeket is), hacsak a biztonságukért felelős
személy nem felügyeli vagy tanítja meg őket a készülék
használatára.
• Gyermekek esetében felügyeletre van szükség annak
érdekében, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
• “FIGYELEM: Főzőberendezésekkel való együttes
használat esetén az elérhető alkatrészek nagyon
felmelegedhetnek.”
Karbantartás
• A terméken vagy annak csomagolásán feltüntetett
jelzés arra utal, hogy ez a termék nem kezelhető
szokásos háztartási hulladékként, hanem a
terméket a villamos és elektronikus berendezések
újrahasznosítását végző telephelyek valamelyikén kell
leadni. Ha Ön gondoskodik arról, hogy a kiselejtezett
termék megfelelő módon kerüljön elhelyezésre,
akkor ezzel hozzájárul a hulladékká vált készülék
nem szabályos elhelyezése miatti potenciális
káros következmények elkerüléséhez. A termék
újrahasznosításával kapcsolatban a helyileg illetékes
hivatal, a háztartási hulladékgyûjtõ szolgálat vagy a
terméket értékesítõ bolt tud részletes tájékoztatással
szolgálni.
• A hálózati csatlakozó kihúzásával vagy az áramellátás
kikapcsolásával mindig válassza le a készüléket az
elektromos hálózatról, amikor a karbantartást végzi.
• Az ajánlásnak megfelelő időközönként végezze el a
szűrők alapos karbantartását (Tűzveszély).
- - H Nem mosható és nem regenerálható, hanem kb. 2
havonta vagy – nagyon intenzív használat esetén –
ennél gyakrabban cserélendõ.
H
- Aktív szenes szagszûrõk W Az aktív szenes
szagszűrő nem mosható és nem regenerálható,
hanem kb. 4 havonta vagy – nagyon intenzív
használat esetén – ennél gyakrabban cserélendő.
Page 35

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents